If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Земната почва

Задача

Въпреки че почвената ерозия протича и естествено, човешки дейности като земеделието силно са увеличили степента на почвена ерозия на много места по света.
Кои от следните дейности при широкомащабно земеделие е най-вероятно да доведат до тежка ерозия на почвата?
Избери 2 от отговорите: