If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на структурата на почвата

Упражнявай се да сравняваш видовете почви въз основа на процентното съдържание на глина, тиня и пясък в тях. Създадено от Кан Академия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Днес ще говорим за почвата. Вероятно забеляза, че има различни видове почви. Почвата близо до бряг изглежда и се усеща много различно от почвата в гора. И част от причината за тази разлика е почвената текстура. При образуването на почвата се разграждат различни видове скали под въздействието на вятъра, дъжда и времето. Получават се различни по размер частици. Комбинацията от тези частици създава почвената текстура. Тези различни частици могат да бъдат разделени в три групи. Това са пясък, тиня и глина. Пясъкът е изграден от по-големи и по-тежки частици. Частиците на пясъка са около два милиметра – два милиметра до 0,05 милиметра – което е около 1/20 от милиметъра в диаметър. На пипане структурата му изглежда зърниста. Глината, от друга страна, включва най-малките почвени частици – около 0,002 милиметра. Това е 1/500 от милиметъра – много малки частички. Ако потъркаш глина между пръстите си, тя ще се усеща гладка и няма да можеш да усетиш отделните частици. За разлика от пясъка, не можеш да видиш глинените частици с невъоръжено око. Повечето хора познават песъчливите и глинените почви, но тинята е точно по средата. Тя е изградена от частици с размери между тези на глината и пясъка – между 0,05 милиметра и 0,002 милиметра. Когато мислиш за нея, представи си брашно. Прахообразна е. Прахообразна. Може да бъде носена от вятъра и водата. Но почвата е по-сложна от тези три почвени типа. Ако вземеш шепа почва, вероятно ще е комбинация от трите типа, заедно с органична материя. Уникалната текстура на почвата е комбинация от тиня, пясък и глина и влияе на растежа на растенията. Градинарите често искат да знаят текстурата на почвата си. Искат да знаят какви видове растения да отглеждат. Използва се една полезна схема, наречена триъгълник на почвената текстура. Тук всяка почвена проба попада в една от 12 различни категории. 12-те категории са разделени въз основа процента тиня, глина и пясък в почвата. За да видим как работи това, нека направим един пример. Да кажем, че градинар е определил, че почвата съдържа 30% пясък, 40% тиня и 30% глина. Как да открием какъв вид почва имаме? Първо трябва да изберем страна на триъгълника. Ще започна с пясъка. Знаем, че имаме 30% пясък. Придвижвам се по страната на триъгълника, докато не стигна до 30%. Построявам линия от тази точка до страната на триъгълника, към която сочи тази стрелка. Стрелката сочи към страната на глината. Построявам линия от точката, съответстваща на 30% пясък, към страната на триъгълника, върху която е нанесено съдържанието на глината. Ето така. Построяването на тази права ни показва, че пробата попада в някоя от категориите по протежение на тази права. Може да е тинеста пенеста, пенеста почва, глинена пенеста почва или глина. Но за да открием точно каква е, ще начертаем друга права. Да разгледаме съдържанието на тинята. Почвата съдържа 40% тиня. Ще построим права вътре в триъгълника към страната на пясъка в съответствие с тази стрелка. Отново правим същото нещо. Отиваме в точката, съответстваща на процентното съдържание на тиня. Намираме 40%. Построяваме права от 40% до другата страна на триъгълника. Можеш да видиш, че двете линии се пресичат в точка в категорията глинеста пенеста почва. Но за да проверим, построяваме права от точката, съответстваща на 30% глина, до другата страна на триъгълника. Както виждаш, тези три линии се пресякоха в една и съща точка, точно в категорията глинеста пенеста почва. Установихме, че имаме глинеста пенеста почва. Забележи, че процентното съдържание на глина, тиня и пясък имат общ сбор 100%. Можехме да изберем всеки две от тези прави, само две, за да намерим отговора. Не са ни нужни три прави всеки път. Нека направим друг пример. Да кажем, че градинарят има друг парцел, чиято почва съдържа 58% пясък, 27% тиня и 15% глина. Ще намеря пясъка, 58%. Това е доста близо до 60. Ще начертая права от 58% до другата страна на триъгълника. Понякога примерът не съдържа кръгли числа. В такъв случай използвам мерителна линийка, за да се уверя, че работя точно. Следващата стойност е 15% глина. Намирам точката, която съответства на 15% глина и чертая линия от там до другата страна, като следвам посоката на линиите. И можем да видим, че двете прави се пресичат в тази точка. Имаме песъчлива пенеста почва. Градинарят има глинена пенеста почва и песъчлива пенеста почва. Когато обработва двата парцела земя, градинарят може да вземе под внимание различните видове почва. Някои видове растения виреят по-добре в глинеста пенеста почва, докато други виреят по-добре в песъчлива пенеста почва. Това е отчасти понеже първите задържат влагата по-дълго. В песъчливата почва ще се развиват по-добре растения с по-дълбоки корени, които достигат до влажност на по-голяма дълбочина или ако могат самите те да съхраняват вода. Градинарят може да използва книга или интернет, за да види кои растения ще виреят най-добре на съответната почва. Благодаря, че гледа и щастлива идентификация на почвите!