If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 5: Енергийни ресурси и консумация

400 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел разглеждаме използването на възобновяеми и невъзобновяеми източници на енергия и тяхното влияние върху околната среда. Прегледай видовете горива и употребата им, глобалната енергийна консумация, разпределението на природните ресурси, изкопаемите горива, ядрените мощности, енергията от биомаса, слънчевата енергия, хидроелектричната мощност, геотермалната енергия, вятърната енергия и запазването на енергията.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Слънцето е първоначалният източник на по-голямата част от енергията на планетата.

Упражнения

Когато излизаш от дома си, винаги гасиш осветлението, нали? Какъв е еквивалентът на това за едно цяло общество?

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 400 точки за Майсторство!