If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Методи за пестене на енергия

Някои от методите за пестене на енергия у дома включват разумно регулиране на стайната температура, за да се намали използването на отопление и климатизация, пестенето на вода, използването на енергоефективни уреди и запазването на зелените пространства. Методите за пестене на енергия в голям мащаб включват подобряване на икономичността на превозните средства, използване на електрически и хибридни превозни средства, използването на обществен транспорт и прилагането на дизайн тип зелени сгради. Създадено от Кан Академия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за пестенето на енергия, или как да опитаме да намалим количеството използвана енергия. Вероятно си даваш сметка, че това е нещо полезно, но може и да си задаваш въпроса защо не можем да използваме колкото е възможно повече енергия. Защо трябва да опитаме да използваме по-малко енергия? Има няколко отговора на този въпрос. Причина номер едно е, че енергията има огромно въздействие върху околната среда. Производството на по-голямата част от енергията, която използваме – и ще говорим за това след малко – е съпроводено с отделяне на парникови газове, които допринасят за глобалното затопляне. И освен това има влияние върху обществото, върху инфраструктурата около нас. И има влияние върху бюджета, понеже енергията струва пари. Нека първо разгледаме едно домакинство. Тази графика тук, която е от Администрацията по енергийна информация на САЩ, ни показва количеството електричество, използвано от домакинствата. Искам да подчертая, че тук виждаме само използваното електричество, понеже това не е единствената енергия, използвана в едно домакинство. В зависимост от местоположението ти, това може да е около 50-60% от използваната енергия, като природният газ е друг главен източник на енергия, а в някои случаи дори и нефтът. Но когато погледнеш тук, главните консуматори на електричество в едно домакинство са климатиците и това е особено ясно изразено, ако живееш в гореща и влажна част на страната или на света. Също и отоплителни уреди, различни уреди за затопляне на помещенията. А също и нагреватели за вода. Може би не се замисляш, когато си взимаш дълъг горещ душ, че е била нужна енергия, за да се загрее тази вода. И после имаш осветление и различни домакински уреди. Ако ти, като отделен индивид, искаш да спестиш енергия, логично е да разгледаш тези неща. Ако искаш да спестиш енергия в дома си, използвай по-малко климатиците, ако можеш, използвай по-малко отопление, ако можеш, къпи се по-кратко или с по-хладка вода. Къпането води до консумация на енергия не само от загряването на водата, но също и поради пречистването на водата в пречиствателните станции, тъй като пречистването на отпадните води също изисква енергия. Това тук е хладилник. Ако имаш по-стар хладилник или по-неефикасен хладилник, ще е нужна много повече енергия, за да се извърши същата дейност. Повтарям, това не просто влияе върху климата. Освен това спестява пари на домакинството, когато се използва по-малко енергия. Но, както ще видим, консумацията на енергия не се случва само в домовете. Тук виждаме консумацията на енергия в САЩ по източник и отрасъл през 2020 г. Това е една сложна диаграма, но ни дава много информация. Вляво са източниците на енергия. 35% от енергията в САЩ идва от нефт и 34% идва от природния газ. После имаме 12% от възобновяеми източници – енергия, генерирана от вятъра или слънцето. После има 10% от въглища и 9% от ядрена енергия. Диаграмата показва не само откъде идва енергията, а също и за какво се използва. Виждаме 36% в индустриалния сектор. Това са всички фабрики, които произвеждат всички хранителни и други продукти, услуги и суровини, които ползваме като общество. 35% от енергията в САЩ се използва за транспорт. Транспорт на хора, но и на вещи. И 17% се използва от домакинствата. 12% – за търговски цели, например използването на енергия от търговските центрове или енергията в офис сградите. Това сиво-черно квадратче тук е интересно, понеже ни показва ролята на електричеството в цялата тази схема. Понякога неща като нефт може да се използват директно от, да кажем, индустриален потребител, но понякога нефтът се използва за генериране на електричество, което се използва от различните отрасли. Подобно, понякога въглищата могат да се използват директно или могат да се използват за производство на електричество. Нещо, което се набива на очи, което не оценявах, докато не видях тази диаграма, са енергийните загуби в електросистемите – приблизително 65% от енергията се губи. Ако имаш по-ефикасна електроразпределителна мрежа, или ако знаем кога да произведем електричеството, така че да съвпада с използването, тогава като общество можем да спестим енергия. И затова е важно да осъзнаем – някои хора мислят, че ако използват електричество или ако използват електрическа кола, тогава това има по-малко влияние върху околната среда. Но това всъщност зависи откъде идва електричеството. Електрическата кола дава възможността да не се използва задължително нефт. Дава възможността, потенциално, да се използва възобновяема енергия или ядрена енергия. Но това електричество може да идва от неща, които значително влияят на околната среда. Като цяло, когато погледнеш това, то ни казва, че като общество трябва да мислим за неща като инвестиране в обществения транспорт, така че да можем да спестим енергия оттам. Това тук е фабрика за цимент. Има ли начини производството да стане по-енергоефективно като се използва по-малко енергия? Има регулации, които може да ни мотивират като индивиди да използваме споделен транспорт или да караме електрически коли, но пак повтарям, че електрическите автомобили не е задължително да използват чиста енергия – зависи откъде идва електричеството. Но това ни дава възможността да използваме възобновяеми източници. Ще спрем дотук. Пестенето на енергия е сложна тема, но е много, много важна. Надявам се, че това ти дава начален поглед върху използването на енергия по света, откъде идва и как можеш да промениш нещата както на лично ниво, така и като член на обществото.