If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Парников ефект

Задача

Няколко фактора влияят върху това в колко голяма степен даден парников газ допринася за глобалното затопляне, както е показано в таблицата по-долу.
Потенциал за глобално затопляне (100 години)Време на пребиваване (години)Концентрация (ppmv)
Въглероден диоксид (COA2)15200449
Метан (CHA4)2812,41,71,8
Диазотен оксид (NA2O)2651211,869
Трихлорофлуорометан (CFClA3)4 750450,00022
Кой парников газ има най-висок потенциал за съхранение на енергия?
Избери един отговор: