If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 4: Експлоатация на земята и водата

500 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Този раздел проучва човешките дейности, които влияят на екосистемите и по положителен, и по отрицателен начин, и методите, които се използват, за да се намали това влияние. В него ще разгледаме трагедията на общите блага, изсичането на горите, зелената революция, влиянията на селскостопанските практики, методите за напояване, методите за контрол на вредителите, методите за производство на месо, влиянието на прекомерния риболов, влиянието на рудодобива, влиянието на урбанизацията и екологичния отпечатък.
Колко планети са нужни, за да поддържат начина ти на живот?

Упражнения

Живот при максимален устойчив добив.

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Консервацията търси правилно използване на природата, докато презервацията (запазването) търси защита на природата от експлоатация.

Упражнения

„... най-голямото благо за най-голям брой за най-дълго време.“ – Гифорд Пинчот
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за Майсторство!