If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в устойчиви практики

Задача

Графиката по-долу показва как риболовът може да повлияе на наличния комерсиален добив на един рибарник.
Линейна графика показва добива, в килограми, на оста у. На оста х е ефективният опит за риболов, в дни. Правата започва при началната точка на координатната система, извива се стръмно нагоре, стига до пик, а после се извива надолу първо постепенно, а после стръмно. Надпис А е поставен точно вляво от мястото на пик на правата.
Кое твърдение най-добре обобщава очаквания резултат от улова на риба в точка А на графиката?
Избери един отговор: