If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Диаграми на възрастова структура

Направи кратък преговор на наученото за диаграми за възрастова структура. (Статията съответства на американския АР стандарт.)

Основни идеи

 • Диаграмата на възрастовата структура, наричана още пирамида на населението, показва разпределението по възраст и пол на индивите в дадена популация. На оста y на диаграмата се нанасят възрастовите групи от раждането до дълбока старост. На оста x се нанася процентния дял от популацията. Процентът на мъжете и жените във всяка възрастова група се показва съответно в лявата и дясната страна на диаграмата.
 • Формата на диаграмата на възрастовата структура дава информация за скоростта на нарастване на популацията. Въпреки че всяка популация е уникална, повечето диаграми могат да се обобщят в четири категории според формата им:
  • Популация с бърз растеж – в нея има голям дял млади индивиди и малък дял възрастни индивиди. Такъв модел се наблюдава в популации с висока раждаемост и висока смъртност. Бързият растеж е характерен за държави с нисък и нисък до среден доход, където семействата обикновено имат много деца и индивидите живеят по-кратко. Диаграмата за възрастовата структура на една бързонарастваща популация има форма на пирамида с леко извити навътре страни. Други термини за този тип растеж са експанзивен и прогресивен.
  • В популация, която се характеризира със слаб растеж, също има по-голям брой млади хора в сравнение с възрастни хора, но разликата не е така драстична, както при популациите с бърз растеж. Този модел е характерен за популации с висока раждаемост и понижаваща се смъртност, където повечето хора доживяват до средна възраст и старост. Тази възрастова структура може да е резултат от различни фактори, включително растеж, който се дължи на емиграция или нарастване на продължителността на живота. Диаграмата на възрастова структура със слаб растеж има форма на пирамида. Както при бързия растеж, слабият растеж също понякога се нарича експанзивен и прогресивен.
  • Популациите със стабилен растеж се отличават с относително сходни дялове на хора в млада, средна и напреднала възраст. Този модел се наблюдава при популации с понижаващи се нива на раждаемост и ниски нива на смъртност. Стабилните популации най-често са характерни за държавите с високи доходи, в които семействата обикновено имат по-малко на брой деца и продължителността на живота е по-голяма. Диаграмата на възрастовата структура на популация със стабилен растеж има форма на купол или хълм. Този вид растеж се нарича още нулев растеж, стационарен и константен.
  • Популация, която намалява, има сравнително малко на брой млади индивиди. Този модел се наблюдава в популации с ниска раждаемост и ниска смъртност. Намаляващо население обикновено се наблюдава в страни с отдавна установено икономическо развитие, които имат широко достъпно здравеопазване и образование. Диаграмата за възрастовата структура на намаляващи популации обикновено има форма на купол със стесняваща се основа. Други термини, които се използват за описването ѝ, са отрицателен растеж, свиващо се население и регресивно развитие.
 • Основните принципи на тези модели на развитие на човешките популации важат и за много популации в природата. Популации с голям брой млади индивиди и индивиди в репродуктивна възраст най-често са нарастващи. Популации с висок дял на индивиди след репродуктивна възраст най-вероятно намаляват.
Диаграми на възрастова структура.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.