If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кръговрат на фосфора

Кратък преглед на кръговрата на фосфора. (Статията съответства на американския АР стандарт.)

Основни идеи

  • Фосфорът е важен елемент за живите организми. ДНК, РНК и клетъчните мембрани съдържат фосфорни атоми.
  • Често фосфорът е ограничаващ хранителен елемент в екосистемите. Това означава, че ако има недостиг на фосфор, това ограничава растежа на растенията. Причината за недостига на фосфор в екосистемите е това, че растенията усвояват бързо наличния фосфор, но той много бавно се възстановява по естествен път.
  • Фосфорът преминава между живите организми и околната среда в така наречения кръговрат на фосфора.
  • Най-големите залежи на фосфор са в скали и в утайките дълбоко на океанското дъно. Когато скалите и утайките изветряват, се освобождават фосфатни йони (POA4A3). Тези йони попадат в повърхностните води и почви, където са достъпни за растенията и други организми.
    • В почвите фосфатните йони може да бъдат усвоени от растенията, които го включват в своите биологични молекули в растителните тъкани. По този начин фосфор-съдържащи вещества достигат до хранителните вериги, тъй като растенията биват изяждани от животни, които на свой ред биват изяждани от други животни.
  • Фосфорсъдържащите биологични молекули може да останат в организмите или да бъдат разградени и отделени като отпадък. Когато телата на организмите и отпадъците биват разложени, те се отлагат и уплътняват в почви и скали, с което фосфорът отново се връща в околната среда.
  • Човешката дейност влияе на кръговрата на фосфора, тъй като се използват животинските отпадъци и фосфорни залежи за производство на фосфорни торове, перилни препарати и други продукти. Когато тези продукти достигнат до околната среда, те може да достигнат до водните басейни. Така те увеличават растежа на водните екосистеми, което води до вреден цъфтеж на водораслите.
  • Кръговратът на фосфора е по-бавен в сравнение с кръговрата на другите елементи, защото в него няма атмосферен компонент, който директно да придвижва фосфора от океана към сушата.
Поредица от стрелки показва движението на фосфора от: аерозол до хранителните мрежи, до почвите и водите, скалите, океанските утайки и води, и изтичането на изкуствени торове в океаните.
Кръговратът на фосфора между живите организми и околната среда. Източник на изображението: “Figure 46 03 07.jpg" от CNX OpenStax, CC BY 4.0 .

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.