If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кръговрат на въглерода

Кратък преглед на кръговрата на въглерода.

Основни понятия

ТерминЗначение
ВъглеродВажен химичен елемент, който е в основата на цялата органична материя, включително телата на живите организми, както и ключова съставка на изкопаемите горива
Въглероден диоксид (COA2)Съединение в атмосферата, което се поглъща от фотосинтезиращите организми, за да се произведат органични вещества, а по-късно се отделя обратно в атмосферата чрез процеси като дишане и разлагане
ФотосинтезаПроцес, при който енергията от слънчевата светлина се използва за превръщане на въглеродния диоксид от атмосферен газ в органични вещества, които захранват хранителните вериги
Клетъчно дишанеПроцес, при който живите организми разграждат органични съединения, за да произведат използваема енергия, при което като страничен продукт се отделя въглероден диоксид в атмосферата
Кръговрат на въглеродаСложен процес на преминаване на въглерода между неорганични и органични източници в природата

Кръговрат на въглерода и резервоари на въглерод

Кръговратът на въглерода представлява непрекъснатото движение на въглерода между органичната му форма и неорганични резервоари на въглерод, т.е. области на Земята, където се съхранява голямо количество въглерод. По-голямата част от въглерода на планетата се намира под формата на неорганични залежи като варовикови скали, вода и утайки. Само малка част се съхранява в органични резервоари, например в телата на живите организми.
Кръговратът на въглерода е представен на следната схема:
Схема показва процесите, съставляващи кръговрата на въглерода, които са свързани със стрелки и показват потока на въглерода в и между атмосферата, земната повърхност и океана. Обмяната на въглерод между въздуха и сушата включва горенето на изкопаеми горива и дървесина, вулканични изригвания, фотосинтеза на сушата и във водните басейни и газообмен между атмосферата и океана. Кръговратът на въглерода на сушата включва изветряване и отмиване на скали, утаяване и натрупване на почва. Под земната повърхност кръговратът на въглерода включва образуване на горива и разлагане.
За да разберем по-добре кръговрата на въглерода, можем да го разделим на два взаимносвързани подцикъла: биологичен кръговрат на въглерода и геологичен кръговрат на въглерода.

Биологичен кръговрат на въглерода

Биологичният кръговрат на въглерода се осъществява чрез биологични процеси и представлява сравнително бързо преминаване на въглерода между атмосферата и екосистемите на Земята.
Въглеродът постъпва в хранителните мрежи благодарение на фотосинтезиращите организми, които превръщат в биомаса газообразния въглероден диоксид COA2 от атмосферата. По време на процеса на клетъчно дишане организмите разкъсват и възстановяват химични връзки в молекулите, при което се отделя енергия в използваема биологична форма и въглеродният диоксид COA2 се връща обратно в атмосферата. Разлагането на мъртви организми и друга нежива органична материя също води до отделяне на COA2 в атмосферата.
Органичната материя, която не се разлага веднага, се натрупва и се отлага в земята. След достатъчно дълго време и при високо налягане тази материя се превръща в изкопаеми горива и скали, което ни отвежда до геологичния кръговрат на въглерода.

Геологичен кръговрат на въглерода

Геологичният кръговрат на въглерода се осъществява при геологични процеси и при него въглеродът много по-бавно преминава между земните неорганични резервоари.
При геологичния кръговрат на въглерода той преминава от скали на сушата в световния океан чрез процесите на изветряване на скалите и отмиването под въздействие на дъждовните води. Въглеродът също така постъпва в океана от атмосферата под формата на въглероден диоксид, който се разтваря във водата, при което се образува въглеродна киселина и бикарбонатни йони.
Бикарбонатите са част от черупките на много морски животни, които потъват заедно с други органични вещества и образуват утайки и скали, които покриват океанското дъно. Въглеродът може да остане съхранен дълбоко в тези утайки и скали за милиони години, докато някое събитие като изригване на вулкан не го върне отново на повърхността.

Влияние на човешката дейност върху кръговрата на въглерода

Съдържанието на въглерод в атмосферата нараства бързо през последното столетие, което до голяма степен е резултат от човешката дейност. Например изгарянето на изкопаеми горива освобождава голямо количество въглерод в атмосферата, а изсичането на горите намалява фотосинтезиращите организми, които обичайно уляват излишния COA2.
Въпреки че фотосинтезиращите организми и океаните поглъщат част от COA2, те не могат напълно да компенсират свръхпроизводството му. В резултат на това въглеродът в атмосферата нараства по-бързо, отколкото може да бъде погълнат обратно в неговите резервоари за дългосрочно съхранение. Този излишен атмосферен COA2 допринася за глобалното затопляне и, съответно, за промяната на климата.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.