If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Поток на материя и енергия

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Предположи, че в хранителната верига по-долу 3000kcal са налични на ниво вторичен консумент.
Четири организми са подредени на четири различни вертикални нива. На долното ниво са зелените водорасли, продуцент. Стрелка от водораслите сочи нагоре към второто ниво. Второто ниво показва каланоиди, които са първични консументи. Стрелка от каланоидите сочи нагоре към третото ниво, където е показана американска змиорка като вторичен консумент. Стрелка от змиорката сочи към сьомга чиноок, която е третичен консумент на най-горното ниво на диаграмата.
Въз основа на 10%-ното правило за трансфера на енергия, колко енергия е налична на нивото на зелените водорасли?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
kcal