If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример със закона на Фарадей

Пример за изчисляване на индуциран ток от промяна на потока.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме нещо интересно. Имам този проводник тук, този квадратен контур. Той има съпротивление от 2 ома. Виждаме, че е 2 метра на 2 метра, така че площта на ограденото от проводника пространство ще е 4 квадратни метра. И виждаме едно магнитно поле, преминаващо през повърхността, определена от проводника, и това е постоянно, то е постоянно магнитно поле от 5 тесла и преминава точно перпендикулярно на повърхността, оградена от проводника. Тук, през следващите 4 секунди, ще видим да се случва – и това ще се случи с линейна скорост, ще се случи с постоянна скорост – ще видим, че магнитното поле през 4-те секунди ще премине от 5 тесла в 10 тесла, така че през тези 4 секунди то ще се удвои, и като се случи това, ще имаме промяна в потока. Нека помислим каква е промяната в потока през тези 4 секунди. Началният ни поток, нека го запиша тук – нека използвам различен цвят и във всеки момент, ако се вдъхновиш, те окуражавам да спреш видеото и да намериш каква е промяната в потока. Началният поток ще е – той ще е постоянното магнитно поле, може да кажеш средното магнитно поле, върху повърхността, но тъй като това е постоянно, то просто ще е 5 тесла, 5 тесла и при тази задача ни помага фактът, че векторите на магнитното поле са точно перпендикулярни на повърхността, оградена от проводника – ако не бяха, щеше да трябва да намерим компонентата, която е перпендикулярна, но тук имаме това, така че имаме 5 тесла, това е средното магнитно поле, или средната компонента на магнитното поле, която е перпендикулярна на повърхността, тоест 5 тесла по площта на повърхността. По – 2 метра по 2 метра е 4 квадратни метра, така че това ще е равно на 20 тесла метра на квадрат. Добре. Какъв е крайният поток? Крайният поток ще е равен на – сега средното магнитно поле, или средните компоненти на магнитното поле, които са перпендикулярни заради начина, по който дефинирах това магнитно поле, векторите вече са перпендикулярни, това е 10 тесла. Площта ни не се е променила, все още е 4 квадратни метра, тоест по 4 квадратни метра. И какво ще е това? Крайният ни поток ще е 40 тесла метра на квадрат. Каква е промяната ни в потока? Нека запиша това тук – промяната ни в потока, която ще е крайният поток минус началния поток, 40 тесла метра на квадрат минус 20 тесла метра на квадрат, е просто 20 тесла метра на квадрат. Намерихме промяната в потока. Знаем, че промяната във времето е 4 секунди и като използваме това, можем да намерим какво ще е индуцираното напрежение, или напрежението, което ще индуцира ток. Ако потърсиш закона на Фарадей в интернет, ако потърсиш формула за закона на Фарадей, ще видиш нещо такова, ще видиш, че генерираното напрежение е равно на минус n, поне ако не използваш версията с висша математика, -n по промяната в потока – нека запиша промяна в потока, а не просто поток – делта поток върху промяната във времето. Един начин да разсъждаваме за това... и за да направим тази задача правилно, приемаме, че имаме константа, или скоростта на промяна на потока ни е постоянна, така че имаш средната скорост на промяна на потока и после ще умножиш по n. n е броят затворени контури, които имаш, или можеш да разглеждаш това като броя повърхности, определени от тях. В този пример n ще е 1, имаме само една затворена верига, тоест това тук опростява нещата, а после това ще е – и може да кажеш: "Какъв е този "-"?", понеже той е малко странен, понеже знаеш как определяме посоката – и затова малко съм... не съм голям фен на този "-". Ако погледнеш това в един учебник и не използваш висша математика, те ще кажат, че това е напомняне да използваш правилото на Ленц. те ще запишат правилото на Ленц. Но аз се чудя – ако искат да напомнят да използваме правилото на Ленц, защо просто не ти напомнят да използваш правилото на Ленц, вместо да слагат този странен "-" тук. Но в този "-" всъщност има логика, ако използваш вектори тук и използваш по-сложна математика, но това просто казва, че индуцираното напрежение ще е в дадена посока, така че да индуцира ток, чието индуцирано магнитно поле ще противодейства на промяната в потока – това е просто правилото на Ленц. Ключовото нещо тук, поне за този пример, е да намерим промяната в потока върху промяната във времето или нашата средна скорост на промяна в потока и колко ще е това? Това ще е 20 тесла метра на квадрат, 20 тесла метра на квадрат, това беше промяната в потока делено на промяната във времето, която е 4 секунди, върху 4 секунди, което ще е равно на – мога да поставя този "-" тук, ако искам, 20 делено на 4 е 5, 5 тесла метра на квадрат, или квадратни метра, в секунда и това всъщност са волтове, така че можем да кажем, че това е -5 волта, -5 волта. Ако имаш напрежение от, да кажем, 5 волта, по-късно можем да мислим за отрицателния знак, ако имаш напрежение от 5 волта през една ел. верига, която има съпротивление от 2 ома, какъв ще е токът? Просто трябва да си припомним, че v е равно на IR, или че напрежението е равно на тока, разделен на... грешка... напрежението е равно на тока по съпротивлението, или можеш да кажеш, че токът е равен на напрежението делено на съпротивлението. В този случай индуцираният ток ще е напрежението и просто ще се фокусирам върху абсолютната стойност засега, можем да помислим за посоката след малко. Това ще е напрежението, 5 волта, делено на съпротивлението, 2 ома, което ще е равно на 2,5 ампера. Сега знаем големината на тока, който ще бъде индуциран, докато имаме тази промяна в потока, помни, това ще се случи през тези 4 секунди, докато имаме тази скорост на промяна на потока, тази средна скорост на промяната в потока, което ще приемем, че е реалната скорост на промяна в потока, приемаме, че това се променя с постоянна скорост и успяхме да открием, че докато се променя, това ще индуцира ток от 2,5 ампера. Следващият въпрос, който трябва да си зададем – и тук идва този отрицателен знак, той ни напомня да използваме правилото на Ленц – в коя посока ще тече токът? Дали ще премине – нека избера две ориентации – дали ще премине в посока по часовниковата стрелка, дали ще премине насам през времето на промяната в потока, или ще премине в посока обратна на часовниковата стрелка, дали ще премине насам? За да определим това, просто трябва да използваме правилото на дясната ръка, използваме дясната си ръка, насочваме палеца си в посоката на предположената посока на тока и, ако изберем тази посока, дясната ни ръка ще изглежда така, буквално гледам лявата си ръка – имах предвид дясната си ръка – и я рисувам тук, и я гледам, за да определя какво ще се случи. Това е дясната ми ръка. Ако използвам правилото за дясната ръка, ако токът преминава в тази посока, това ще индуцира магнитно поле, което преминава ето така. Ако токът се движи в тази посока, магнитното поле, което индуцира в повърхността, само ще подсили промяната в потока, само ще добави към потока – това се движи в същата посока като промяната в потока – което ще ни – знаеш, когато говорихме за това във видеото за правилото на Ленц, това ще се превърне в източник на енергия, която се появява отникъде, и това не съвпада със закона за запазване на енергия, така че това определено няма да е посоката. Тоест знаем, че посоката ще е по часовниковата стрелка. Токът, 2,5-амперовият ток, ще тече ето така. И сме готови! Като мислихме за промяната в потока и колко време ни отнема, успяхме да открием не само големината на тока, но успяхме да намерим и посоката, в която той ще тече.