If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на запазване на заряда

Преговор на запазване на заряда и как зарядът бива прехвърлен в различни сценарии.

Основни понятия

ПонятиеЗначение
Закон за запазване на зарядаЗарядът не може да бъде създаден или разрушен, може единствено да преминава от една система в друга.
ПроводникМатериали, които позволяват на електроните да се движат свободно през тях, например повечето метали.

Как едно тяло бива заредено отрицателно?

Едно неутрално тяло може да стане отрицателно заредено, когато към него бъдат прехвърлени електрони от друго тяло (виж Фигура 1).
Фигура 1. Отрицателно зареждане на неутрално тяло чрез преминаване на електрони от отрицателно заредено тяло.
Във Фигура 1 един неутрално зареден проводящ прът със сумарен заряд 4e докосва неутрална проводяща сфера. По време на този трансфер 2 електрона преминават от пръта към сферата, понеже електроните се отблъскват взаимно и искат да се отдалечат един от друг в пространството. След това прътът има сумарен заряд от 2е и сферата има сумарен заряд от 2e.
Общият заряд между двете тела е 4e преди и след преминаването на електроните, така че зарядът се запазва. Електроните се преразпределят, така че прътът става по-слабо отрицателно зареден, а сферата става отрицателно заредена.

Как едно тяло се зарежда положително?

Едно неутрално тяло може да стане положително заредено, когато електрони от него преминат в друго тяло (виж Фигура 2).
Фигура 2. Положително зареждане на неутрално тяло чрез преминаване на електрони към положително заредено тяло.
На фигура 2 един положително зареден проводящ прът със сумарен заряд +4e докосва неутрална проводяща сфера. При контакта 2 електрона се придвижват от неутралната сфера към пръта, понеже електроните са привлечени от положителния заряд и искат да се отдалечат от останалите електрони. След това прътът има сумарен заряд от +2e и сферата има сумарен заряд от +2e.
Общият заряд на двете тела е +4e преди и след прехвърлянето, така че зарядът се запазва. Електроните се преразпределят, така че прътът става по-слабо положително зареден, а сферата става положително заредена, докато протоните си остават на предишните места.

Чести грешки и погрешни разбирания

Хората погрешно смятат, че едно тяло получава положителен заряд чрез приемане на допълнителни положителни заряди. Протоните имат положителен заряд и остават в тялото, докато електроните могат да се движат между телата. Когато сумарният заряд на едно тяло стане по-положителен, тялото е загубило електрони.

Научи повече

За по-подробно обяснение на запазването на заряда, виж видеото ни за закона за запазване на заряда.
За да провериш знанията си и да овладееш тези понятия, виж упражненията ни:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.