If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определение за парсек

Определение за парсек . Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сигурно знаеш думата „парсек“ и отпреди, от някой научнофантастичен филм или пък астрономичен факт. В това видео искам да те запозная с произхода на думата и на дефиницията ѝ. Накратко, това е мерна единица за разстояние. Равна е на около 3,26 светлинни години. Искам обаче да помислим откъде се взима това странно разстояние; защо точно 3,26 светлинни години? Идва от разстоянието до нещо, сигурно някоя звезда. Нека останем на „нещо“ обаче, защото няма звезди точно толкова далеч от нас. Разстоянието е за нещо, което има паралаксов ъгъл от една арк секунда. Думата идва от „пар“-а в паралакс и „сек“-а в арк секунда. Така става – нека е в различен цвят. Получава се „парсек“. Ако щеш, това е паралаксова арк секунда. Колко далеч би било това нещо? Излиза, че е 3,26 светлинни години. Можем всъщност да го изчислим и сега. Всъщност точно това смятам да направя. Да кажем, че има нещо. Нека това е Слънцето. Това е Земята по някое време около него. Това е тя, шест месеца по-късно, на отсрещния край на орбитата. Наблюдаваме някакво разстояние. Наблюдаваме обект на някакво разстояние. Знаем, че това е една астрономическа мерна единица. Искаме да открием колко е разстоянието до този обект. Знаем само, че има паралакс ъгъл ог една арк секунда. Нека си припомним какво означава това. Ако погледнем – помни, че гледаме Слънчевата система отгоре. Тоест във всички случаи Земята се върти в тази посока. В този момент от годината – а ние не знаем кой е той. Зависи от това каква е звездата. По това време на годината, точно с първите лъчи на слънцето, ако погледнем право нагоре, ъгълът между онзи обект в нощното небе и право нагоре ще е паралаксовият ъгъл. Тоест ще е една арк секунда. За да го подредим сред последните няколко видеа на тема паралакс, нека си представим как това би изглеждало в нощното небе. Нека го нарисувам тук. Примерно в лилаво. Ще нарисувам небето тук. Така изглежда, погледнато право нагоре. Това са север, юг, запад и изток. Можеш да си представиш как слънцето тъкмо изгрява на изток. Нека е в цвета на Слънцето. То тъкмо изгрява от изток. Тоест това ще е по посока на Слънцето. Можеш да си представиш че, в някаква степен, това е север. Север е на върха на Земята тук, един вид сочи към нас от екрана. Юг сочи към екрана. Надявам се това помага на визуализацията. Можеш и да си представиш Слънцето, изгряващо от изток. Това ще е по посока на Слънцето, на определно отклонение от центъра. В този случай, то е една арк секунда. Тоест ще е тук. Този ъгъл ще е една арк секунда. Ако проверим къде е същият обект шест месеца по-късно, ще го открием на обратната страна. Ще гледаме в центъра на Вселената. По-точно казано – в тогавашния център на нощното небе, по посока на Вселената. Тя няма център. Много пъти сме говорили за това. Ако погледнем в същата посока към нощното небе, ще го видим шест месеца по-късно. Вместо призори обаче ще е по залез. Ще хванем последните лъчи на Слънцето. То ще залязва на запад. Така този ъгъл тук, който е същият като паралаксовия ъгъл, ще е една арк секунда. Нека открием колко далечен е този обект. Какво е един парсек, обърнат в астрономически единици или светлинни години? Това е една арк секунда, което ще е– спомни си, една арк секунда е 1/3600 от ъгъла. Тоест този ъгъл ще е 90 минус 1/3600 градуса. Сега ще използваме малко тригонометрия. Тангенсът на 90 минус 1/3600 ще е разстоянието в астрономически единици, делено на едно. Каквото и да разделим на две, то си остава същото. Тоест това е разстоянието. Вадим калкулатора. Искаме да открием тангенса на 90 минус 1/3600. Получаваме разстоянието в астрономически единици, 206 264. Нека е 265. Това разстояние ще е равно на 206 265 – просто го закръглям – астрономически единици. Ако искаме да е в светлинни години, просто разделяме. Една светлинна година е 63 115 астрономически единици. Нека го запиша. Не искам да те объркам със съкращаването. Имаме 206 265 астрономически единици. Искаме да ги умножим по една светлинна година, която е 63 115 астрономически единици. Искаме да съкратим числителя и знаменателя. Ако разделим 206 265, това число, на 63 115, броя на астрономически единици в една светлинна година – нека изтрия това – получаваме 3,2. В този случай кръгло е 3,27 светлинни години. Това е приблизително 3,27 светлинни години. Просто ще означа тук, че е приблизително. Оттам идва парсекът. Надявам се сега разбираш, че е разстояние. Още повече – знаеш откъде се взима. Това е разстоянието, на което един обект трябва да е от Земята, за да има паралаксов ъгъл от една арк секунда. Оттам идва и думата. Паралакс за арк секунда.