If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Поясняване на звездния паралакс

Пояснение на явлението звезден паралакс. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

Получих коментар на видеото, в което за първи път представих паралакс и връзката му със звездите. Свеждаше се до това откъде знаем, че този ъгъл и този ъгъл винаги са равни. Или откъде сме сигурни, че наблюдаваме равнобедрен триъгълник, в който тази страна е равна на тази? Стана при примера, който начертах тук. Какво става обаче, ако звездата е тук? Ами ако е тук? Поглеждаме към нея така. Ако вземем тази точка, триъгълника очевидно вече не е равнобедрен. Предполагам прилича повече на разностранен триъгълник, такъв с три различни страни. Тоест голяма част от онази тригонометрия не важи. Няма да можем да приемем, че това е правоъгълен триъгълник. Искам да е ясно, че това е вярно. Не можем да изберем тези две точки от годината. Те трябва да съвпадат орбитално на шест месеца, за да използваме уравненията от последното видео. За да изчислим това и пак да получим равнобедрен триъгълник, трябва да изберем други две точки на шест-месечен „период“. Ако това е Слънцето, то трябва да изберем други аналогични през шест месеца две точки, които да оформят равнобедрен триъгълник. Ако това е разстоянието от Слънцето до онази звезда, трябва да се вземе точка от Земната орбита около Слънцето тук. След това още една точка от орбитата шест месеца по-късно, което ни поставя тук. Ако направим това, то вече гледаме два правоъгълни триъгълника, ако изберем правилно периодите. Най-добрият начин да прецениш дали това е перпендикулярен ъгъл е, като откриеш максималния паралакс от центъра на всеки от тези периоди. Тук ще е максимално изместен в едната посока. Като стигнеш дотук шест месеца по-късно, ще е максимално изместен в другата посока. Наблюдението от въпроса е правилно. Не всички звезди ще образуват равнобедрен триъгълник точно в средата на лятото и на зимата със Слънцето и Земята. Можем обаче да вземем други точки през шест месеца от годината, за които дадената звезда да образува равнобедрен триъгълник. Надявам се това да беше от полза.