If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 13: Хармонично трептене и махала

Анализиране на графики за системи пружина-маса

Задача

Два блока, свързани към еднакви идеални пружини, трептят върху хоризонтална повърхност без триене. Движението на блоковете А и В във времето е показано на графиката по-долу.
Защо периодите на блоковете А и В са различни?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?