If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 13: Хармонично трептене и махала

Системи пружина-маса: Изчисляване на честота, период, маса и коефициент на еластичност на пружината

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Блок, прикрепен към идеална пружина, трепти хоризонтално с честота от 4, comma, 0, start text, H, z, end text и амплитуда от 0, comma, 55, start text, m, end text. Коефициентът на еластичност на пружината е 75, start fraction, start text, N, end text, divided by, start text, m, end text, end fraction.
Каква е масата на блока?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, k, g, end text
Заседна ли?
Заседна ли?