If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 13: Хармонично трептене и махала

Системи пружина-маса: Изчисляване на честота, период, маса и коефициент на еластичност на пружината

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Блок, прикрепен към идеална пружина, трепти хоризонтално с честота от 4,0Hz и амплитуда от 0,55m. Коефициентът на еластичност на пружината е 75Nm.
Каква е масата на блока?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
kg