If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на импулс на сила

Преговор на ключови термини и формули, свързани с импулс на сила, включително как импулсът на силата може да бъде изчислен от графика на силата и времето.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Импулс на сила (FΔt)Произведение на средната сила, приложена върху дадено тяло, и времевия интервал, през който е приложена силата. Импулсът на силата е равен на промяната на импулса на тялото (Δp) и понякога се представя със символа J. Векторна величина, чиито международни мерни единици са Ns или kgms.

Формули

УравнениеСимволЗначение в думи
Δp=FнетнаΔtΔp е промяната на импулса, Fнетна е сумарната сила, а Δt е времевият период на сумарната силаИмпулсът е пропорционален на константната сумарната сила, която действа върху едно тяло, и времевия период, през който действа сумарната сила.

Как силата променя импулса на тялото

Ако вземем уравнението за импулс на сила и изразим силата, тогава се получава нова зависимост:
FΔt=ΔpF=ΔpΔt
Когато сумарна сила се приложи върху едно тяло, тя променя импулса на това тяло през времето на прилагането на силата. С други думи, силата е скоростта, с която се променя импулсът на тялото. Например:
  • Ако едно тяло изпита голяма промяна на импулса (Δp) през кратък времеви период (Δt), тогава твърху него и била приложена голяма сумарна сила (F).
  • Обратно, ако едно тяло изпита малка промяна на импулса (Δp) през дълъг времеви период (Δt), тогава върху него е била приложена малка сумарна сила (F).

Как да намерим импулс на сила от графика на силата и времето

Импулсът на силата е площта под кривата на графиката на силата и времето. Площи над времевата ос са положителни Δp и площи под оста са отрицателни Δp. Ако силата не е постоянна, можем да разделим графиката на части и да съберем импулса на силата от всяка част.
Например, за да намерим общия импулс на силата на графиката на силата и времето на фигура 1 през периода t1+t2, събираме площите на A1 и A2.
Фигура 1. Импулсът на силата е площта под графиката на силата и времето. Тази графика може да бъде анализирана като две отделни площи, за да намерим общия импулс на силата през време t1+t2.
A1 е правоъгълник с височина F0 и широчина t1. A2 е триъгълник с височина F0 и основа t2. Общият импулс на силата върху тялото през t1+t2 е
Δp=A1+A2=F0t1+12F0t2
Можеш да видиш решени примери за намиране на импулс на сила или промяна на импулс на тяло от графики на силата и времето в нашето видео за изчисляване на импулс на сила от графики на силата и времето.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Хората забравят, че знакът на импулса на силата има значение. Импулсът на силата е вектор, така че отрицателен импулс на силата означава, че сумарната сила е в отрицателната посока. Подобно, положителен импулс на силата означава, че сумарната сила е в положителната посока.
  2. Хората бъркат импулса на силата с работата. И импулсът на силата, и работата зависят от външната сумарна сила, но са различни величини. Свойствата на импулса на силата и работата са сравнени в таблицата по-долу.
Импулс на силаРабота
Произведение на сумарната сила и...времепреместване
Промяна наимпулса на тялотоенергията на тялото
Вид величинавекторнаскаларна

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за импулса на силата виж видеото ни за импулс на тяло и импулс на сила.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за изчисляване на промяна на импулса на тялото и бързината от графики на силата и времето.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.