If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на линеен импулс на тяло

Преговор на ключови термини и формули за линеен импулс на тяло, включително извеждането на втория закон на Нютон от запазването на линейния импулс на тяло. 

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Линеен импулс на тяло (p)Произведение на масата и скоростта на тялото. Също наричано просто "импулс на тяло". Импулсът на тялото е запазен, когато върху системата не действат никакви външни сили. Векторна величина с международни мерни единици kgms.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
p=mvp е импулс на тяло, m е масата, а v е скоросттаИмпулсът на тялото е масата по скоростта.
Δp=FnetΔtFnet е сумарната външна сила, Δp е изменението на импулса на тялото, а Δt е времето, през което действа силатаИзменението на импулса на тялото е пропорционално на сумарната външна сила и времето, през което действа сумарната сила.

Как са свързани импулсът на тялото и сумарната сила

Може да си припомниш от кинематичните уравнения с постоянно ускорение, че изменението на скоростта Δv може да бъде записано също и като aΔt. После можем да видим, че всяко изменене на импулса на тяло след ускорение може да бъде записана като
Δp=mΔv=m(aΔt)=FnetΔt
Ако изразим Fnet, когато масата на системата и сумарната сила са постоянни, получаваме втория закон на Нютон
Fnet=ΔpΔt
Следователно изменението на импулса на тялото във времето е равно на сумарната сила.
По-голяма сила през същия времеви период означава по-голяма промяна на импулса на тялото. Например тежък камион, който спира, ще има много по-голяма промяна на импулса от лека кола за същото количество време. По-голяма промяна на импулса на тялото означава, че е необходима по-голяма външна сила, за да го забави, така че спирачките на камиона трябва да работят много по-усилено!

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Някои хора мислят, че импулсът на тялото и кинетичната енергия са едно и също нещо. И двете са свързани със скоростта и масата на тялото, но импулсът на тялото е векторна величина, която описва количеството маса в движение. Кинетичната енергия е мярка за енергията на тялото поради движението и е скаларна величина.
  2. Понякога хората мислят, че импулсът на тялото е същото нещо като сила. Силите водят до промяна на импулса на тялото, но импулсът на тялото не води до сила. Колкото по-голяма е промяната на импулса на тялото, толкова повече сила трябва да се приложи, за да получи тази промяна на импулса на тялото.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за линейния импулс на тяло, виж нашето видео за въведение в импулс на тяло.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж нашите упражнения за линеен импулс на тяло:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.