If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на изменението на импулса на тяло и на скоростта от графики на сила спрямо време

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дете рита футболна топка, която тежи 0, comma, 42, start text, k, g, end text и в началото е в покой. Резултантната сила върху топката през времето е показана по-долу.
Каква е скоростта на топката при t, equals, 20, start text, m, s, end text?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
Забележи, че времето е в start text, m, s, end text.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
Заседна ли?
Заседна ли?