If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на изменението на импулса на тяло и на скоростта от графики на сила спрямо време

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дете рита футболна топка, която тежи 0,42kg и в началото е в покой. Резултантната сила върху топката през времето е показана по-долу.
Каква е скоростта на топката при t=20ms?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
Забележи, че времето е в ms.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
ms
Заседна ли?
Заседна ли?