If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на гравитационна потенциална енергия и консервативни сили

Преговор на ключови концепции и уравнения за гравитационна потенциална енергия, консервативни сили и неконсервативни сили.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Гравитационна потенциална енергия (Ug)Енергията поради позицията на едно тяло в гравитационно поле
Международните мерни единици са джаули (J). Консервативна сила | Сила, за която работата, извършена от силата, зависи само от началната и крайната позиции и е независима от изминатия път. Сумарната работа е нула, когато началната и крайната позиция съвпадат. Пример е силата на гравитацията. Неконсервативна сила | Сила, за която извършената работа зависи от изминатия път. Пример е силата на триене. Потенциална енергия (U) | Енергия, съхранена поради позицията на едно тяло.

Формули

УравнениеРазбор на символиЗначение в думи
ΔUg=mgΔyΔUg е промяната на гравитационната потенциална енергия, m е масата, g е интензитетът на гравитационното поле, а Δy е промяната на височината.Промяната на гравитационната ппотенциална енергия е правопропорционална на масата, интензитета на гравитационното поле и промяната на височината.

Чести грешки и погрешни разбирания

1) Понякога хората се объркват как да измерят височината, за да определят промяната на гравитационната потенциална енергия. Тъй като промяната на гравитационната потенциална енергия зависи само от височината, няма значение къде е y=0. Често срещан метод е да изберем за y=0 най-ниското местоположение на тялото.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за консервативни и неконсервативни сили, виж видеото ни за консервативни и неконсервативни сили.
За да провериш знанията си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за изчисляване на промяна в гравитационната потенциална енергия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.