If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на промяна на гравитационната потенциална енергия

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Кола-играчка, която тежи 1,0kg, е освободена на върха на трасе без триене вляво и се изтъркулва от трасето от рампа в дясната страна. Колата започва при височина 0,80m, преминава през лупинг с диаметър 0,50m и излиза от рамата при височина 0,25m.
Трасе за кола играчка започва с висока рампа вляво с височина 0,80 m, има вертикален лупинг в средата с диаметър 0,50 и малка рампа вдясно с височина 0,25 m. В горната лява част на рампата има количка. Точка А е в долната част на лупинга. Точка В е в горната част на дясната рампа.
Каква е промяната в гравитационната потенциална енергия на колата от A до B?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
J