If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на промяна на гравитационната потенциална енергия

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Кола-играчка, която тежи 1, comma, 0, start text, k, g, end text, е освободена на върха на трасе без триене вляво и се изтъркулва от трасето от рампа в дясната страна. Колата започва при височина 0, comma, 80, start text, m, end text, преминава през лупинг с диаметър 0, comma, 50, start text, m, end text и излиза от рамата при височина 0, comma, 25, start text, m, end text.
Трасе за кола играчка започва с висока рампа вляво с височина 0,80 m, има вертикален лупинг в средата с диаметър 0,50 и малка рампа вдясно с височина 0,25 m. В горната лява част на рампата има количка. Точка А е в долната част на лупинга. Точка В е в горната част на дясната рампа.
Каква е промяната в гравитационната потенциална енергия на колата от start color #11accd, A, end color #11accd до start color #11accd, B, end color #11accd?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, J, end text
Заседна ли?
Заседна ли?