Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор на кинетична енергия

Преговор на ключови концепции, формули и умения, свързани с кинетичната енергия.  Разбери как кинетичната енергия не може да е отрицателна, но промяната в кинетичната енергия може да е отрицателна.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Кинетична енергияЕнергия от транслационно или ротационно движение. Международни мерни единици джаули (J).
Транслационно движениеЛинейно движение на твърдо тяло. Международни мерни единици ms.
Транслационна кинетична енергия (K)Енергия поради линейното движение на твърдо тяло. Международни мерни единици джаули (J).

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
K=12mv2K е транслационна кинетична енергия, m е масата, а v е скоросттаТранслационната кинетична енергия е право пропорционална на масата и квадрата на скоростта.
ΔK=12m(v2v02)ΔK е промяната на кинетичната енергия, а v и v0 са крайната и началната скоростПромяната на кинетичната енергия е разликата между крайната и началната енергия.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Кинетичната енергия не може да е отрицателна, въпреки че промяната на кинетичната енергия ΔK може да е отрицателна. Понеже масата не може да бъде отрицателна и квадратът на скоростта ни дава неотрицателно число, кинетичната енергия не може да е отрицателна. Или нещо се движи и има положителна кинетична енергия, или не се движи и има нула кинетична енергия. Ако крайната скорост е по-малка от началната скорост, тогава крайната кинетична енергия е по-малка от началната кинетична енергия и ΔK е отрицателна.
  2. Някои хора мислят, че удвояването на скоростта означава удвояване на енергията. Кинетичната енергия е пропорционална на квадрата на скоростта, така че удвояването на скоростта увеличава кинетичната енергия с коефициент 4. Но удвояването на скоростта удвоява импулса на тялото, който ще разглеждаме в следващия раздел.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за кинетичната енергия, виж нашата статия за кинетична енергия с решени примерни задачи.
За да провериш знанията си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за използване на уравнението за кинетична енергия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.