If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на теоремата за работа за изменение на скоростта на едно тяло

Преговор на ключови концепции, уравнения и умения във връзка с работата за изменение на скоростта на едно тял.  Разбери как теоремата за работата за изменение на скоростта на едно тял се прилага само към сумарната работа, а не към работата, извършена от отделен източник.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Сумарна работа (W, start subscript, start text, n, e, t, end text, end subscript)Работата, извършена от сумарната сила върху едно тяло. Международни мерни единице start text, Д, ж, а, у, л, и, space, left parenthesis, J, right parenthesis, end text или start text, N, end text, dot, start text, m, end text
Теорема работа-енергияСумарната работа върху дадено тяло е равна на промяната в кинетичната енергия на тялото. Също се нарича принцип енергия-работа.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
Wсумарна=KK0=ΔK\begin{aligned}W_{\text {сумарна}} &= K - K_0 \\&= \Delta K\end{aligned}W, start subscript, start text, с, у, м, а, р, н, а, end text, end subscript е сумарната работа, K е крайната кинетична енергия, K, start subscript, 0, end subscript е началната кинетична енергия, а delta, K е промяната на кинетичната енергияСумарната работа върху едно тяло е равна на крайната кинетична енергия на тялото минус началната му кинетична енергия.

Чести грешки и погрешни разбирания

Понякога хората забравят, че теоремата работа-енергия се използва само за сумарната работа, а не върху работата, извършена от единична сила. Теоремата работа-енергия твърди, че сумарната работа, извършена от силите върху едно тяло, е равна на промяната на кинетичната му енергия.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за теоремата енергия-работа, виж видеото ни работа и принцип енергия-работа.
За да провериш знанията си и да усъвършенстваш тези концепции, виж изчисляване на промяната на кинетичната енергия от сила и скорост и маса от графики на сила и позиция.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.