Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Определяне на скорост и маса от графики на силата и местоположението

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Хоризонтална сумарна сила F е приложена върху тяло в покой. Тялото започва да се движи при x=0m и достига скорост 4,0ms след като изминава 6,0m по хоризонтална повърхност без триене. По-долу е показана сумарната сила F като функция на позицията на тялото x.
Каква е масата на тялото?
Закръгли отговора си до две значими цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
kg