If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на скорост и маса от графики на силата и местоположението

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Хоризонтална сумарна сила F е приложена върху тяло в покой. Тялото започва да се движи при x, equals, 0, start text, m, end text и достига скорост 4, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction след като изминава 6, comma, 0, start text, m, end text по хоризонтална повърхност без триене. По-долу е показана сумарната сила F като функция на позицията на тялото x.
Графика на сумарната хоризонтална сила (N) и хоризонталната позиция (m). Ординатата на пресечната точка с оста у е нула и наклонът е 5 m/s.
Каква е масата на тялото?
Закръгли отговора си до две значими цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, k, g, end text
Заседна ли?
Заседна ли?