If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на работата, извършена от една сила

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една кутия се премества с 5, start text, м, end text хоризонтално, когато към нея бъде приложена сила F, equals, 20, start text, N, end text под ъгъл theta, equals, 135, degree.
Тъмносива кутия се пързаля по светлосива хоризонтална повърхност. Кутията има вектор на силата F, който я дърпа нагоре и после наляво. Един вектор на преместване d преминава надясно от центъра на кутията. Ъгълът между векторите F и d е обозначен като тита.
Каква е работата, извършена върху кутията от силата F по време на преместването?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?