If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на работата, извършена от една сила

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една кутия се премества с 5м хоризонтално, когато към нея бъде приложена сила F=20N под ъгъл θ=135°.
Тъмносива кутия се пързаля по светлосива хоризонтална повърхност. Кутията има вектор на силата F, който я дърпа нагоре и после наляво. Един вектор на преместване d преминава надясно от центъра на кутията. Ъгълът между векторите F и d е обозначен като тита.
Каква е работата, извършена върху кутията от силата F по време на преместването?
Избери един отговор: