If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на работа от графики на силата и местоположението

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

По-долу е показана сумарната хоризонтална сила F, която действа върху една кутия, като функция от хоризонталната позиция х.
Каква е работата, извършена върху кутията при преместване от x, equals, 0, start text, m, end text до 10, start text, m, end text?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, J, end text
Заседна ли?
Заседна ли?