If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 3: Тяло върху наклонена равнина и сили на опън

Въпроси, свързани със сили върху наклонена равнина

Задача

Тяло с маса m е поставено върху наклонена равнина без триене, както е показано по-долу. Кой от следните изрази представя нормалната сила (реакцията на опората), упражнявана от наклонената равнина върху тялото?
Избери един отговор: