If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 10: Закон на Нютон за гравитацията

Преговор на закона на Нютон за гравитацията

Преговори ключови концепции, формули и умения, свързани със закона на Нютон за гравитацията, включително как да намираш интензитета на гравитационното поле.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Гравитационна сила (F, start subscript, g, end subscript)Сила на привличане между две тела с маса.
Гравитационно полеМодел, обясняващ влиянието, което едно тяло упражнява, за да създаде сила върху други тела.
Интензитет на гравитационно поле (g)Числовата стойност на гравитационното поле в една точка в пространството. Международни мерни единици start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction или start fraction, start text, N, end text, divided by, start text, k, g, end text, end fraction.
Инерциална маса (m)Две тела имат една и съща инерциална маса, ако изпитват едно и също ускорение при една и съща сила. Това е същата маса, която се използва във втория закон на Нютон. Експериментално е еквивалентна на гравитационната маса. Има международни мерни единици start text, k, g, end text.
Гравитационна маса (m)Свойството на материята, което я кара да изпита сила в гравитационно поле. Две тела, които се балансират едно друго на везна, имат една и съща гравитационна маса. Експериментално е еквивалентна на инерциална маса. Има международни мерни единици start text, k, g, end text.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
F, start subscript, g, end subscript, equals, start fraction, G, m, start subscript, 1, end subscript, m, start subscript, 2, end subscript, divided by, r, squared, end fractionF, start subscript, g, end subscript е гравитационната сила, G е гравитационната константа, m, start subscript, 1, end subscript anи m, start subscript, 2, end subscript са точкоподобни маси, а r е разстоянието между маситеГравитационната сила между точкоподобни маси m, start subscript, 1, end subscript и m, start subscript, 2, end subscript е правопропорционална на масите им и обратнопропорционална на квадрата от разстоянието между тях.
g, equals, start fraction, F, start subscript, g, end subscript, divided by, m, start subscript, 2, end subscript, end fraction, equals, start fraction, G, m, start subscript, 1, end subscript, divided by, r, squared, end fractiong е интензитетът на гравитационното полеИнтензитетът на гравитационното поле е правопропорционален на масата, създаваща полето, и обратнопропорционален на квадрата на разстоянието.

Универсалният закон на Нютон за гравитацията

Гравитационната сила F, start subscript, g, end subscript е винаги привличаща и зависи само от участващите маси и разстоянията между тях. Всяко тяло във Вселената привлича всяко друго тяло със сила по протежението на правата, която ги съединява.
Формулата за закона на Нютон за гравитацията е:
F, start subscript, g, end subscript, equals, start fraction, G, m, start subscript, 1, end subscript, m, start subscript, 2, end subscript, divided by, r, squared, end fraction
Където:
F, start subscript, g, end subscript е гравитационната сила между m, start subscript, 1, end subscript и m, start subscript, 2, end subscript,
G е гравитационната константа, равна на 6, comma, 67, times, 10, start superscript, minus, 11, end superscript, start fraction, start text, m, end text, cubed, divided by, start text, k, g, end text, dot, start text, s, end text, squared, end fraction,
и
m, start subscript, 1, end subscript и m, start subscript, 2, end subscript са масите
Силата е правопропорционална на произведението на масите им и обратнопропорционална на квадрата от разстоянията между центровете им на масата. Това се нарича закон за обратните квадрати.
Например, ако удвоиш разстоянието между Земята и Луната, силата на привличане между тях ще намалее (понеже е обратнопропорционална), и ще намалее с коефициент 4, вместо 2 (заради квадрата).
Описва и падащи надолу тела, и тези в кръгова орбита, като сателит около Земята.

Как да намерим интензитета на гравитационното поле

Всички тела привличат други тела, като създават гравитационно поле g, което е определено от гравитационната сила на единица маса. Намираме интензитета на това гравитационно поле на маса m, start subscript, 1, end subscript върху всяко тяло с маса m, start subscript, 2, end subscript, като делим горното уравнение на масата m, start subscript, 2, end subscript.
g=Fgm2=Gm1m2r2m2=Gm1r2\begin{aligned}g &= \dfrac{F_g}{m_2} \\ \\ &= \dfrac{G m_1 m_2}{r^2 m_2} \\ \\ &= \dfrac{Gm_1}{r^2} \end{aligned}

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Някои хора забравят, че гравитацията води до привличане между всички тела. Всяка маса привлича всяка друга маса. Това означава, че ти изпитваш гравитационно привличане към приятеля си, домашния си любимец и дори птицата си.
  2. Хората забравят, че силата на гравитацията е обратнопропорционална на r, squared, а не на r. Когато разстоянието се увеличава, силата на гравитацията намалява пропорционално на start fraction, 1, divided by, r, squared, end fraction.
  3. Понякога хората забравят, че r е разстоянието между центровете на масата. Измерваме разстоянието между телата от центровете им, не от повърхността им.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.