If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 10: Закон на Нютон за гравитацията

Изчисляване на гравитационната потенциална енергия на система

Задача

Две луни са на разстояние 2r една от друга, както се вижда по-долу. Едната луна има маса 2m, а другата луна има маса 4m.
Каква е гравитационната потенциална енергия на системата от две луни?
Избери един отговор: