If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 10: Закон на Нютон за гравитацията

Гравитация и орбити

Задача

Сателит с маса m обикаля около Земята по орбита с радиус R и скорост v, start subscript, 0, end subscript, както е показано по-долу. Космически инженер решава да изстреля в орбита втори сателит, който е с два пъти по-голяма маса. Масата на Земята е M.
Каква е скоростта v на по-тежкия сателит спрямо v, start subscript, 0, end subscript?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?