If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 2

Урок 10: Закон на Нютон за гравитацията

Отговор на въпроса за лупинг, втора част

Намиране на средната скорост на автомобила, докато изпълнява лупинга. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

В последното видео намерихме, че абсолютната минимална скорост, нужна за оставане на този кръгов път тук, особено близо до върха, беше 27,6 км/ч. В това видео искам – изрязах само частите, където е самото завъртане, и искам да намеря средната скорост. Ще използвам този видео редактор, за да засека за колко време е завършил това завъртане. После можем да използваме това и което знаем за обиколката на лупинга, и ще приемем, за нашата цел, че е перфектен кръг, въпреки че изглежда с форма на яйце или елипса. За нашите изчисления ще приемем, че е перфектен кръг. Ще оставя на теб да помислиш как това ще се промени, ако имаше подобна елипсовидна форма. Нека отново гледаме видеото. Помни, това е от Пета предавка, шоу по Канал 5 във Великобритания. Ето. Да го изгледаме отново, забавно е. Тук на видео редактора имам малък таймер. Това тук са секунди и ме поправиха в по-ранно видео. Това тук не е в стотни от секундата – това е в кадри. Това са 30 кадъра в секунда. Започва от 0 секунди, 0 кадъра, и после стига до 2 секунди и 14 кадъра. Има 30 кадъра в секунда. Това са 2 и 14/30 от секундата – толкова време е нужно на колата да направи завъртането. 1 секунда, а после 2 секунди, 2 цяло и 14/30, почти 2,5 секунди. Нека запишем това. Времето, нужно за завършване на лупинга, е приблизително 2 цяло и 14/30 секунди. Какво е изминатото разстояние? Ако приемем, че това е кръгло, въпреки че изглежда с форма на яйце – ако приемем, че е кръгло, изминатото разстояние е обиколката на лупинга. Обиколката е 2π по радиуса, което е равно на 2π и в последното видео открихме, че радиусът е 6 метра. Така че това е 2π по 6 метра, което е равно на 12π метра. Ако искаш да намериш средната големина на скоростта – скоростта постоянно се променя, понеже посоката се променя, но големината на скоростта – ако искаме да намерим средната големина на скоростта, просто ще трябва да разделим – общото изминато разстояние е 12π метра, делено на нужното за изминаването на 12π метра време, това е 2 цяло и 14/30 секунди. Нека извадим калкулатора, за да изчислим тази стойност. Ще имаме разстояние от 12π метра, делено на 2 плюс 14/30, за да получим точната стойност. И това в метри в секунда е 15,3 m/s. Средната големина на скоростта е приблизително 15,3 m/s, което е почти два пъти по-бързо от минималната скорост, която изчислихме. Това е понеже искаш тази рамка на безопасност и искаш да можеш да имаш сцепление с пътя. Но не искаш да караш твърде бързо, понеже тогава силата g ще е твърде голяма – може би ще говорим за това в друго видео. Просто ще преобразувам това в километри в час. Искам да използвам калкулатор. Това е в метри в секунда. Нека намерим колко метра в час е това, като умножим по 3600 секунди в час. И делим на 1000, което можеш да видиш тук. Това са 55 km/h. Ако искаш да направиш това в мили, делиш на 1,6. Това е приблизително 35 мили в час, или 55 km/h. Това е приблизително 55 km/h. Шофьорът тук е изчислил това предварително и е имал тази рамка на безопасност. Той е карал с над минималната скорост за поддържане на кръгово движение, така че вероятно е имал добро сцепление с пистата.