If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 2: Динамика

3300 възможни точки за Майсторство
Майстор
Напреднал
Запознат
Пробвано
Незапочнато
Тест
Тест за раздела

За този раздел

В този раздел ще учиш за механична работа и енергия, за удари между две тела, за гравитация, за равновесие на твърдо тяло, за момент на импулса, за хармонично трептене и за движение на флуиди.

В този урок ще си припомниш трите основни принципа (закона) на механиката, формулирани от Нютон.

Упражнения

В този урок ще говорим за някои сили, които действат върху телата, и за това, кога силите се уравновесяват.
В този урок ще решаваме интересни задачи, свързани с тяло върху наклонена равнина и със сили на опън.

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за Майсторство
В този урок ще научиш що е механична работа, що е кинетична енергия и как те са свързани.

Упражнения

В този урок ще разбереш що са консервативни и неконсервативни сили, с това що е потенциална енергия и как работата на консервативните сили променя потенциалната енергия.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 880 точки за Майсторство
В този урок ще се запознаеш със закона на Нютон за всеобщото привличане и с някои следствия от него.

Учи

Упражнения

В този урок ще видиш как изглеждат някои познати формули при въртеливо движение на твърдо тяло, с това що е въртящ момент и с условията за равновесие на твърдо тяло.
В този урок отново ще поговорим за понятието момент. Ще научиш какво е момент на импулса, как се записва втория принцип на Нютон при въртеливо движение и каква е кинетичната енергия на тяло, което се върти около неподвижна ос.
В този урок ще научиш за хармонично трептене, с какво уравнение се описва хармоничното трептене, ще видиш примери с различни махала

Упражнения

В този урок ще научиш какво е уравнение за непрекъснатост, закон на Бернули и приложения, вътрешно триене и закон на Поазьой

Учи

Повиши нивото си за тези умения и събери до 960 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3300 точки за Майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".