Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Какво е сила на тежестта?

Силата на тежестта е, грубо казано, силата на гравитацията.

Какво е тегло?

Теглото G е просто още една дума за гравитационната сила (или силата на тежестта) Fg. Теглото е силата, която действа непрекъснато на всички обекти в близост до Земята. Земята привлича обектите към центъра си чрез гравитационната сила. Големината на гравитационната сила може да се намери, като се умножи масата m на даден обект по големината на ускорението, породено от гравитацията g=+9,8m s2.
Със силата на гравитацията (или "гравитационната сила", "силата на тежестта", "теглото") G=mg (или "силата на тежестта") Земята влияе на всички предмети, независимо от начина на движението им или другите сили, които им действат. С други думи, гравитационната сила с големина mg действа на всички предмети в близост до Земята, независимо дали падат, летят, седят на масата или се изкачват с ескалатор. Може да има и други сили, които допринасят за ускорението на предметите, но силата на гравитацията присъства абсолютно винаги.

Тегло и маса различни понятия ли са?

Да, тегло и маса са две различни понятия. Теглото G е гравитационната сила, приложена върху даден предмет. Масата m е мярката за инерция на предмета (тоест доколко предметът противопоставя/устоява на промените в скоростта). Двете величини са свързани, тъй като по-голямата маса има по-голямо тегло, заради G=mg. Например маса от 2kg ще има тегло с големина G=(2 kg)(9,8m s2)=19,6 N.
Теглото на даден обект ще се промени, ако го преместим далеч от Земята или ако го занесем на друга планета. Но масата му ще си бъде същата, независимо дали е на Земята, в открития космос или на Луната.
Масата и теглото много често се бъркат. Помни, че масата има мерна единица kg, а теглото, тъй като е сила, има мерната единица N.

Как изглеждат примерни задачи, включващи теглото (сила на тежестта, гравитационна сила)?

Пример 1: Тегло на самолет

Самолет има маса 4500 kg. Когато потегля, той ускорява напред и нагоре. Тягата, действаща върху самолета, е 6700 N в посока на движението, а въздушното съпротивление e 4300 N.
Каква е големината на гравитационната сила на самолет по време на излитане?
Гравитационната сила винаги е равна на mg, независимо от другите сили и ускорения. Тоест можем да намерим силата на гравитацията върху самолета (или теглото му), като просто използваме:
G=mg(използваме формулата за сила на тежестта)
G=(4500 kg)(9,8 m s2)=44100 N(изчисляваме и празнуваме)

Пример 2: Намиране на масата

Африкански слон е с тегло 25000 N.
Каква е масата на Африканския слон?
Тегло е просто друга дума за силата на гравитацията mg. Можем да решим задачата, като използваме формулата за маса W=Fg=mg.
G=mg(използваме формулата за силата на тежестта)
25000 N=m(9,8 m s2)(заместваме с числените стойности за теглото и земното ускорение)
m=25000 N(9,8 m s2)(намираме масата m)
m=25000 N(9,8 m s2)=2551 kg(изчисляваме и отпразнуваме)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.