If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задача за събиране на съпротивления

Тук имаш възможност да провериш можеш ли да събираш последователно и успоредно съпротивления. Риши е лекар по детски инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ще нарисувам един кръвоносен съд. Това е дълъг кръвоносен съд, на който ще зададем съпротивление 8, и който има три разклонения. Да речем, две големи и едно мъничко по средата. Съдът по средата има съпротивление 10, а двата по-големи имат съпротивление наполовина. Значи тяхното е 5. От тази страна те се събират отново, и влизат в къс кръвоносен съд, който има съпротивление 3. Въпросът ми към теб е какво е общото съпротивление на кръвта, влизаща тук и излизаща оттук? Кръвта трябва да премине през тръбата със съпротивление 8, и след това има три избора. Тук, тук и тук. Но накрая и трите се събират в тази част със съпротивление 3, и кръвта излиза от другата страна. Какво е общото съпротивление (Rт)? Колко е Rт в тази задача? Това е въпросът ми към теб. Това, което аз ще направя, е да разделя задачата на две части. Първо, ще изчисля колко е общото съпротивление на тези три разклонения. Мога да го пресметна, използвайки формулата, която показах в предния урок. Формулата е следната. Взимаме Rт на всичко в ограденото с жълто на рисунката, Rт е равно на 1 върху 1/5 + 1/10 + 1/5. Общият знаменател в случая ще е 10, за всичките три члена. А тук числителят е 2, 1 и 2. Следователно имам 1 върху 5/10, което е равно на 10/5, което е равно на 2. Това уравнение показва, че съпротивлението на кръвта в това жълто квадратче е 2. Това е логично що се отнася до правилото ни, защото казахме, че когато съдовете са паралелни, общото съпротивление е по-малко от всеки един отделен компонент. Факт е, че 2 е по-малко от 5, от 10 и от 5, нали? По-малко е от всяко от тези числа. Сега при стъпка 2 вече имаме три последователни тръби, нали? Имаме нещо такова. Имаме съд с 8, имаме 2 и имаме 3. Имаме три последователни съда, и просто ги събираме заедно. Сега Rт = 8 + 2 + 3. Следователно Rт=13. Вече знам, че моето Rт, нашето общо съпротивление, е 13. Това е отговорът на тази задача. Може да се замислиш, и за общото съпротивление на тялото, което, разбира се, има много повече кръвоносни съдове от показаните на рисунката. Имаме буквално хиляди и хиляди кръвоносни съдове.