If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на нееластични удари

Преговори ключови концепции и умения за нееластичните удари. Разбери как да определиш дали един удар е еластичен, или нееластичен.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Нееластичен ударУдар, при който се запазва импулсът на телата, но не и кинетичната енергия.
Абсолютно нееластичен ударУдар, при който телата се прилепват едно към друго и имат еднаква крайна скорост. Също се нарича идеално нееластичен удар.
ЕксплозияОбратен нееластичен удар, при който импулсът на тялото се запазва, а кинетичната енергия се увеличава.

Как да определим дали един удар е еластичен, или не

Ако телата се залепят едно към друго, тогава ударът е абсолютно нееластичен. Когато телата не се залепват едно към друго, можем да определим какъв вид е бил ударът, като намерим началната кинетична енергия и я сравним с крайната кинетична енергия. Ако кинетичната енергия е същата, тогава ударът е еластичен. Ако кинетичната енергия се променя, ударът е нееластичен, без значение дали телата са се залепили едно към друго, или не. В общия случай при удар без външни сили импулсът на тялото се запазва.

Примери за нееластични удари

Балистичното махало е уред, при който тяло, например куршум, се изстрелва към висящ тежък дървен неподвижен блок. Част от кинетичната енергия се трансформира в топлина и звук, а друга част се използва за деформирани на блока. Но импулсът на тялото се запазва. Като последствие блокът се залюлява с някаква скорост след удара.
Можем да използваме и двата закона за запазване, за да намираме различни неизвестни параметри в зависимост от това какви променливи са ни дадени. Например можем да използваме максималната височина на люлеене, за да определим кинетичната енергия на блока след сблъсъка, а после да използваме запазването на импулса на тяло, за да намерим началната скорост на изстреляното тяло.
Фигура 1. Нееластичен удар на балистичното махало.
Друг пример за нееластичен удар е пусната топка глина. Пуснатата топка глина не отскача. Вместо това губи кинетичната си енергия чрез деформация, когато удари земята и промени формата си. Подобно, колите са създадени да се смачкват, когато се сблъскат. Ударът на колата трансформира част от началната кинетична енергия на колата в топлина, звук и деформация на колата.

Чести грешки и погрешни разбирания

  1. Хората понякога си мислят, че при нееластичен удар телата трябва да се "зелепят" едно към друго. Но телата се "залепват" едно към друго само при абсолютно нееластичен удар. Телата може също да отскочат едно от друго или да се отблъснат и сблъсъкът пак да се смята за нееластичен, ако не се запазва кинетичната енергия.
  2. Понякога хората мислят, че кинетична енергия се губи само при нееластични удари. Ударите се приемат за нееластични, когато кинетичната енергия не се запазва, но това може да е поради загуба или приемане на енергия. Например при експлозивните удари кинетичната енергия се увеличава.
  3. Често хората приемат, че енергията се запазва при удар. Това е вярно само ако ни е казано, че сблъсъкът е абсолютно еластичен.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за нееластичните удари виж видеото ни еластични и нееластични удари.
За да провериш знанията си и да усъвършенстваш тези концепции, виж свойства на еластични и нееластични удари.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.