If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на скорост и маса чрез използване на запазването на импулса на тялото.

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Количка, която тежи 1, comma, 0, start text, k, g, end text и се движи надясно по трасе без триене с 5, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction, се сблъсква с втора количка, която се движи надясно с 2, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction. Количката с маса 1, comma, 0, start text, k, g, end text има крайна скорост от 0, comma, 50, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction надясно, а втората количка има крайна скорост от 2, comma, 3, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction надясно.
Каква е масата на втората количка?
Приеми надясно за положителна посока.
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, k, g, end text
Заседна ли?
Заседна ли?