If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Запазване на енергията: Числови изчисления

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Кутия с маса 4, comma, 0, start text, k, g, end text е освободена от покой върху рампа без триене. Кутията се плъзга от рампата към неравна хоризонтална повърхност с коефициент на триене mu, start subscript, k, end subscript, equals, 0, comma, 50. Кутията изминава с плъзгане 2, comma, 0, start text, m, end text хоризонтално, преди да спре.
Вляво има кутия, отбелязана с m, на рампа, която се накланя надолу и надясно. Кутията е при височина y_0 нагоре по рампата. В дъното на рампата има хоризонтална повърхност. Втора кутия е в дясната страна на диаграмата. Стрелка сочи от кутията вляво към кутията вдясно, като преминава по рампата и равната повърхност. Черна стрелка сочи надясно по хоризонталната повърхност към кутията вдясно и е отбелязана с d.
На каква височина на рампата е била кутията?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, m, end text
Заседна ли?
Заседна ли?