If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Запазване на енергията: Числови изчисления

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Кутия с маса 4,0kg е освободена от покой върху рампа без триене. Кутията се плъзга от рампата към неравна хоризонтална повърхност с коефициент на триене μk=0,50. Кутията изминава с плъзгане 2,0m хоризонтално, преди да спре.
На каква височина на рампата е била кутията?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
m