Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 4: Амперметър, волтметър, електрически вериги

Използване на волтметри и амперметри за измерване на разликата в потенциала и тока

Задача

Един ученик иска да измери тока през резистор R2 за електрическата верига по-долу.
Къде ученикът трябва да свърже амперметър, за да измери тока през резистор R2?
Избери 2 от отговорите: