Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 4: Експериментална физика

1500 възможни точки за Майсторство
Майстор
Напреднал
Запознат
Пробвано
Незапочнато
Тест
Тест за раздела

За този раздел

В този раздел ще научиш нещо за физичните величини, за работата с функции и графики, някои методи за обработка на експериментални резултати и ще се научиш да правиш сам опити в домашни условия.

В този урок ще си припомниш и ще надградиш как се работи с мерни единици. Ще научиш как се съставят и оценяват функции.

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
В този урок ще научиш какво наричаме нормално (или гаусово) разпределение и ще се запознаеш с различни начини за обработка на експериментални резултати.

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство
В този урок ще разшириш познанията си за метода на най-малките квадрати.
В този урок ще си припомниш как се работи с амперметър и с волтметър. Ще научиш начини за изследване на електрически вериги.

Учи

Упражнения

В този урок ще научиш още за променливотоковите вериги, техни характеристики и начини за описването им.
В този урок ще видиш някои прости опити по магнетизъм, които може да извършиш и вкъщи.

Учи

Упражнения

В този урок ще видиш някои прости опити, които са свързани с галванични елементи и може да извършиш самостоятелно.

Учи

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1500 точки за Майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".