If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 1: Физични величини и единици

Определяне на подходящите величини при моделиране

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Анелия е мениджър на училищен окръг. Ето някои данни за две училища в нейния окръг за последната учебна година:
Училище AУчилище B
Брой ученици30004000
Брой учители190380
Процент завършили86%90%
Бюджет на ученик (долари)10 50010 000
% ученици в спортни клубове62%68%
Брой спечелени спортни медали97
Средна оценка на SAT12001050
Диапазон на SAT (макс - мин)900700
Аналиа иска да знае кое училище има по-високи академични постижения спрямо броя учители на ученик.
1) Анелия измислила два различни начина да дефинира тези величина. Идентифицирай тези две определения измежду следните опции.
Избери 2 от отговорите:
2) Определи кое училище има по-високи академични постижения спрямо броя учители на ученик съгласно двете определения. Един и същ резултат ли получи за двете определения?
Избери един отговор: