If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 1: Физични величини и единици

Формули и мерни единици

Задача

Съгласно втория закон на Нютон сумата от силите, които действат върху тяло с маса m, го задвижват със ускорение a, равно на m, dot, a.
Тяло с маса 80 грама има ускорение 20 метра в секунда на квадрат.
Как можем да получим сбора на силите, които действат върху тялото, в нютони (което е start fraction, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction)?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?