Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 1: Физични величини и единици

Формули и мерни единици

Задача

Съгласно втория закон на Нютон сумата от силите, които действат върху тяло с маса m, го задвижват със ускорение a, равно на ma.
Тяло с маса 80 грама има ускорение 20 метра в секунда на квадрат.
Как можем да получим сбора на силите, които действат върху тялото, в нютони (което е kgms2)?
Избери един отговор: