If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 1: Физични величини и единици

Примери с комбиниране на функции

Сал представя височината на кула, която е построена на върха на едно дърво, като събира функциите, които представляват поотделно растежа на кулата и на дървото.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Ифи строи дървена кула, което е кула, построена на върха на едно дърво. Дървото в момента е високо 5 метра и Ифи открила, че то расте с 0,1 метра на месец." – или с 1/10 метър на месец. "В момента кулата е висока 2 метра." Тази кула, която стои на върха на дървото, е висока 2 метра в момента "и Ифи добавя към нея около 0,2 метра на месец." Предполагам той или тя, не знам, Ифи, нека просто кажем "той", продължително строи тази кула на това постоянно растящо дърво, което е удивително. "Функцията А(m) дава височината на дървото (в метри) m месеца от сега." Удивително. "Функцията В(m) дава височината на кулата (в метри) m месеца от сега." А(m) е височината на дървото. В(m) е височината на кулата. "Какви са формулите на двете функции?" А(m)...казват ни, че дървото в момента е високо 5 метра. В началото ще е високо 5 метра. После всеки месец расте с 0,1 метра, така че това ще е 5 плюс (0,1 по m). Това m тук не е метри, това са месеците. Помни, m е броят месеци. След 0 месеца, което е сега, това просто ще е 5. След 1 месец това ще е 5,1. След 2 месеца ще е 5,2. Което е точно това, което искаме. Нека сега помислим за кулата. Формулата за В(m)... кулата в момента е висока 2 метра. В момента е висока 2 метра и расте с 2/10 метра на месец. 2/10 по броя месеци. Отново, това m не е метра, не пиша мерните единици тук, просто приемаме, че крайният резултат ще е в метри. Това m тук е броят изминали месеци, броят месеци, считано от настоящия момент. "Функцията С(m) дава вертикалното разстояние между земята и горния край на кулата." Това ще е от долната част на дървото до върха на кулата. "Запиши формулата, С(m), по отношение на А(m) и В(m)." Общата височина ще е височината на дървото, което е А(m), плюс височината на кулата. Плюс В(m). Това ще е С(m). После казват: "Запиши формулата на С(m) по отношение m." Просто трябва да съберем тези две функции. Ако съберем (5 + 0,1m) с (2 + 0,2m), можем да съберем 5 с 2, тогава ще получим 7, плюс – и ако имам 0,1m и добавя още 0,2m, това ще е 0,3m. 0,3m и сме готови. Отговорихме правилно.