If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:29

Видео транскрипция

Добре, време е да те запозная с нов приятел, ELI the ICE man ELI the ICE man е приятел на всеки електроинженер и това, за което говорихме, е АС анализ и в АС анализа се ограничихме до един вид сигнал и това е синусоид, а синусоидът, който предпочитаме, се нарича косинус. Каваме косинус от омега t плюс фи. Омега представлява радиантната честота на косинус, тук е показана в синьо. Радиантната честота е омега, а фи е фазовият слой, фазовото отместване. И ако погледнем тук, виждаме, че това не е всъщност косинусова вълна, понеже върхът е малко преди нула, време равно на нула, така че това разстояние тук е фазовото водене и това е фи. Когато фи е положително число, цялата косинусова вълна е преместена малко наляво. Това имаме предвид под фазово отместване. В тези видове сигнали входящите ни сигнали в любимите ни компоненти, ще получим връзка между напрежението и тока в тези компоненти и това е свързано чрез импеданса. Дефинираме идеята за импеданс като съотношението на напрежението към тока, дадохме на това символа Z. В това видео, вместо да използваме V като променлива за напрежението, ще използвам различна буква, ще използвам Е. "е" е съкращението за електродвигателна сила и често се използва, почти толкова често, колкото V за представляването на напрежението и след малко ще ти покажа защо искам да използвам Ее И друг начин, по който мога да запиша това също толкова лесно, е е = Z*I. И това изглежда като закона на Ом и ще открием тук, че можем да приложим това в допълнение към прилагането към резистори, можем да го приложим към кондензатори и индуктори. Първо ще разгледаме приятеля си, индуктора. И ще разгледаме уравнението е = ZI за индуктор. Ще поставя I да е синусоид, така че I ще е равно на някаква големина, да я наречем I0, косинус омега t плюс фи. Ще кажа, че токът ми е косинусова вълна от тази големина с това фазово изоставане и това е показано в синьо тук, това тук е I. Нека запише е спрямо това I тук. Можем да запишем, че е = Z, а какво е Z за индуктор? Импедансът за индуктор е j омега I и какво е I? I стои ето тук и ще представя I ето така, ще представя I като фазор, или фазорно представяне. И казахме, че това може да бъде представено като I, големината на тока, идикирана при ъгъл фи, така че тези са еквивалентни представяния на I, този път е представяне като областта на времето, а това е фазорно представяне. Тук пред I имаме омащабиращ фактор, има комплексно j, за което ще се погрижим след малко, а това е омега I. Омега е честотата, а I е размерът на индуктора. За целите на това видео, когато поставя напрежението тук в оранжево ще приемем, че този омащабиращ фактор омега I е едно, просто за да можем да се фокусираме върху времевите зависимости между тока и напрежението. Когато говорихме за комплексни числа, умножаването по j, умножаването на нещо по j представляваше въртене от +90 градуса. И мога да запиша това като "е" е равно, поставям омащабиращия фактор тук, и имаме I0, което е оригиналната големина на тока, и фи, това се е променило тук, фи се променя, фи става фи и това умножение по j тук съответства на добавяне на 90 градуса към фи. Умножавенето по j съответства на 90-градусово фазово отместване и ако начертая това, това сега е "е" и фазовото отместване, решихме, че това разстояние тук, това разстояние тук е фи, а това разстояние ето тук е фазово водене от 90 градуса. И ще забележиш, че отбелязах върховете на тези вълнови форми, понеже това е най-лесното място да видим воденето. И когато премина наляво, това съответства на водене от +90 градуса. При индуктор казваме, че е води I с 90 градуса. Добре, сега да направим това за кондензатора. И ще направим същия вид нещо за кондензатора, ще поставим същия ток, ще кажем, че I е равно на някакъв ток, I0, по косинус от омега t плюс фи и сега нека открием напрежението между краищата на кондензатора. Напрежението межу краищата на кондензатора, е, е същото нещо, което имаме тук, е = ZI или мога да запиша, че е при кондензатора е равно на Z. Какъв е импедансът на кондензатор? Той е едно върху j омега С. Това е Z и представяме I по същия начин като преди, I0 при ъгъл от фи. Сега нека внимателно направим умножението. "е" е равно на едно върху j по едно върху омега С по I0 при ъгъл фи. Тук имаме член едно върху j и мога да пренапиша това едно върху j като -j. Сега умножаваме нещо по -j и умножаването по -j съответства на въртене от -90 градуса, така че мога да запиша е ето така, е = на едно върху омега С, ето го омащабиращия фактор, това е оригиналната големина на тока, и получавам ъгъл от фи, този път -90 градуса. Този знак минус тук съответства на фазово забавяне, така че това е оригиналният ни ток тук, нека го отбележа, това е I, и сега имаме напрежението, е изглежда ето така, това е "е" и ще видим – нека дойда тук да го измеря – имаме фазово забавяне, което сочи надясно, от 90 градуса. И това наричаме забавяне. Можем да обобщим това, можем да кажем, че при кондензатор е изостава от I. И еквивалентен начин да кажем това е че I води е. I води напрежението. И можем да оградим тези два резултата, тук и тук. Има много преобразуване на знаците и има лесен начин да запомниш това. И искам да те запозная с някой, който може да ти помогне да запомниш това, и името му е ELI the ICE man. Какво може да ни каже ELI? ELI ни казва, че при индуктор I, напрежението води тока, и ето тук, при кондензатор С, токът води напрежението. Това е съобщение от ELI the ICE man, той ни помага да запомним реда, в който напрежението и токът се променят в кондензатори. Той ще е твой приятел дълго време.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".