If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:56

Видео транскрипция

В това видео ще продължим да говорим за АС анализа и концепцията за импеданс като съотношението на напрежението към тока и една АС ситуация, и, като припомняне за предположенията, които направихме за АС анализа, приехме, че всичките ни сигнали са във вида на някакъв вид синусоид, като този, косинусът е типичен избор, който избираме, косинус омега t плюс някакъв ъгъл. И също ще използваме уравнението на Ойлер, което казва, че можем да разложим косинуса на два комплексни степенни показателя, единият комплексен степенен показател е или +j омега t плюс фи и j умножава и двете, плюс е на степен -j омега t плюс фи. И когато използваме теоремата на Ойлер, предпочитаме да поставяме тези неща през диференциални уравнения, за да следим всяко от тези при времето през ел. веригите си и, типично, ще се фокусирам върху плюс термина, но минус термина във всички изчисления е същият, освен че има този малък знак минус. Когато създадохме концепцията за импеданс приехме, че V или I беше в този вид, този комплексен степенен показател, и когато поставихме това през нашите компоненти, стигнахме до идеята за импеданс и, като преговор за резистор, импедансът на резистор се оказа само R, това е съотношението на V към I за резистор. И за индуктор решихме, че Z на индуктора беше равно на j омега L. И, накрая, за кондензатор със стойност С Z С е равно на едно върху j омега С. Това са трите вида... това са трите импеданса на трите ни любими пасивни компоненти. И единиците на тези са в омове. R се измерва в омове – това е нормалният закон на Ом – и използваме същите единици за импеданса на индуктори и кондензатори, така че това е в омове и това е в омове. Това може да изглежда забавно, понеже тук има този член за честотата, но е така. И в останалата част от видеото искам да разгледам количествето стойността на тези импеданси и, специфично, да разгледам какво се случва, когато има диапазон стойности на члена омега, какво се случва при нулева честота, ниска честота, висока честота и безкрайна честота. Да продължим и да направим това. Ще разгледаме членовете за импеданса при различни честоти и ще измерим честотите в радиантна честота, нека говорим за нулева честота и ще говорим за ниска честота, това са количествени граници, ще говорим за висока честота и нека говорим за безкрайна честота. Ще постоя малка графика тук. Добре, това са стойностите на омега. И сега ще направим това с компонентите. Първо с резистора. И ще запълним таблицата за ZR и знаем, че това е равно на R. При всяка честота R е просто R, това не може да бъде по-просто. При нулева честота, което просто се нарича DC, или батерия, R е R. При ниска честота R e Rл R e R при безкрайна честота, така че няма зависимост от честотата при R. Нека сега се заемем с индуктора и решихме, че Z на индуктора беше j омега L. И нека направя нещо много специфично. Ще се отърва от това j, ще кажа, че искам да разгледам само големината на импеданса. Ако просто разгледаме големините, големината на Z за индуктора е омега L. Нека сега запълним таблицата за омега L. Когато омега е нула, големината на импеданса е нула за индуктор. И когато честотата е ниска, когато омега е ниско, импедансът ще е сравнително нисък. И докато честотата става висока, тогава омега L става голямо число, става високо. И ако оставим честотата да стигне до безкрайност, тогава омега става безкрайност и това става безкрайност. Виждаме, че при индуктор от ниска честота към висока честота импедансът преминава от нула към безкрайност. Добре, да запълним последното. Ето го кондензаторът ни и Z на кондензатор е равно на едно върху j омега С и големината на импеданса е просто 1 върху омега С. Нека поставим това, колко е 1 върху омега С, когато омега е нула? Ами, това е безкрайност. Ами ако омега е малко число? Ако омега е малко число, тогава това е голямо число. Това е високо число. И ако честотата стане много висока, колкото по-висока е омега, толкова по-ниска става големината на Z, така че тук имаме ниска стойност, виждаш, че е антисиметрично с индуктора и, накрая, ако оставим честотата да стигне до безкрайност, колко е 1 върху безкрайност по С? Това е нула. С тази диаграма мога да ти покажа някои от думите, които използваме, жаргонните думи, които използваме в електроинженерството, за да опишем поведението на L и С при различни честота. Както казахме, R е R при всяка честота, така че съпротивлението е константа. И индуктор се променя с честотата, голям диапазон от честотата, и при нулева честота или ниски честоти импедансът е много нисък. Това води до израза – казваме, че индукторът изглежда нисък. Индукторът изглежда нисък при ниска честота, при нулева честота или ниска честота. И нека да преминем към високи честоти, импедансът става висок и в крайна сметка стига до безкрайност. Това е импедансът на отворена ел. верига. Казваме, че L е отворено при високи f, високи честоти, и е нисък при ниски честоти. Нека направим същото изследване на жаргона за кондензатора. Кондензатор при нулева честота има безкраен импеданс. Като какво изглежда? Изглежда отворен при ниски честоти. Нека разгледаме високите честоти, високи честоти, импедансът става много нисък. И при безкрайна честота става нула и това е импедансът на перфектно нисък елемент. Изразът, жаргонният израз, който ще чуеш, е, че кондензаторът е ниска верига при висока честота. Причината да ти казвам това е, много често опитните инженери ще говорят с начинаещите и ще използват тези видове термини, като че индукторът изглежда нисък при ниски честоти. И исках да ти покажа откъде идват тези неща, откъде идват тези термини и какво означават. Това не е проста идея, видя колко предположения направихме и колко работа вложихме, за да стигнем до тази идея за тези общи или познати изрази за как работят компонентите. Надявам се, че това ти помогна да видиш как възниква това.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".