If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интерпретиране на изходящи данни за регресия от компютър

Дезире се интересува да види дали ученици, които консумират повече кофеин, също така учат повече. Тя избира на случаен принцип 20 ученици от училището си и записва приема им на кофеин (мг) и брой часове, прекарани в учене. Една точкова диаграма на данните показала линейна зависимост.
Това е компютърно извлечение от анализа на данните с метода на най-малките квадрати:
ПредикторКоефициентSE коефициентTP
Константа2, comma, 5440, comma, 13418, comma, 9550, comma, 000
Кофеин (мг)0, comma, 1640, comma, 0572, comma, 8620, comma, 005
S, equals, 1, comma, 532, start text, R, negative, S, q, end text, equals, 60, comma, 032, percent, start text, R, negative, S, q, left parenthesis, a, d, j, right parenthesis, end text, equals, 58, comma, 621, percent
Въпрос 1
Кое е уравнението на правата на регресия по метода на най-малките квадрати?
ПредикторКоефициентSE коефициентTP
Константа2, comma, 5440, comma, 13418, comma, 9550, comma, 000
Кофеин (мг)0, comma, 1640, comma, 0572, comma, 8620, comma, 005
S, equals, 1, comma, 532, start text, R, negative, S, q, end text, equals, 60, comma, 032, percent, start text, R, negative, S, q, left parenthesis, a, d, j, right parenthesis, end text, equals, 58, comma, 621, percent
Избери един отговор:

Въпрос 2
Кое твърдение за ъгловия коефициент е вярно?
ПредикторКоефициентSE коефициентTP
Константа2, comma, 5440, comma, 13418, comma, 9550, comma, 000
Кофеин (мг)0, comma, 1640, comma, 0572, comma, 8620, comma, 005
S, equals, 1, comma, 532, start text, R, negative, S, q, end text, equals, 60, comma, 032, percent, start text, R, negative, S, q, left parenthesis, a, d, j, right parenthesis, end text, equals, 58, comma, 621, percent
Избери един отговор:

Въпрос 3
Кое твърдение за пресечната точка с оста у е вярно?
ПредикторКоефициентSE коефициентTP
Константа2, comma, 5440, comma, 13418, comma, 9550, comma, 000
Кофеин (мг)0, comma, 1640, comma, 0572, comma, 8620, comma, 005
S, equals, 1, comma, 532, start text, R, negative, S, q, end text, equals, 60, comma, 032, percent, start text, R, negative, S, q, left parenthesis, a, d, j, right parenthesis, end text, equals, 58, comma, 621, percent
Избери един отговор:

Въпрос 4
Колко голяма е една типична грешка на прогнозиране, когато използваме този модел, за да прогнозираме времето на учене от приема на кофеин?
ПредикторКоефициентSE КоефициентTP
Константа2, comma, 5440, comma, 13418, comma, 9550, comma, 000
Кофеин (мг)0, comma, 1640, comma, 0572, comma, 8620, comma, 005
S, equals, 1, comma, 532, start text, R, negative, S, q, end text, equals, 60, comma, 032, percent, start text, R, negative, S, q, left parenthesis, a, d, j, right parenthesis, end text, equals, 58, comma, 621, percent
Избери един отговор:

Въпрос 5
Приблизително какъв процент от дисперсията на времето за учене може да бъде обяснен от регресията на количеството приет кофеин?
ПредикторКоефициентSE КоефициентTP
Константа2, comma, 5440, comma, 13418, comma, 9550, comma, 000
Кофеин (мг)0, comma, 1640, comma, 0572, comma, 8620, comma, 005
S, equals, 1, comma, 532, start text, R, negative, S, q, end text, equals, 60, comma, 032, percent, start text, R, negative, S, q, left parenthesis, a, d, j, right parenthesis, end text, equals, 58, comma, 621, percent
Избери един отговор:

Въпрос 6
Въз основа на тези данни можем ли да заключим, че консумацията на повече кофеин ще накара някого да учи повече?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.