If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Значими точки

Задача

Точковата диаграма по-долу показва множество от бивариационни данни и тяхната права на регресия, получена по метода на най-малките квадрати.
Представи си премахването на отдалечената стойност left parenthesis, 95, ;, 120, right parenthesis и изчисляването на нова права на регресия по метода на най-малките квадрати.
Какъв/какви ефект(и) ще има премахването на отдалечената стойност?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?