If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 2: Нормално разпределение и обработка на експериментални резултати

Използване на резултата, получен по метода на най-малките квадрати

Задача

Джанин забелязала линейна зависимост между размера на диамант (в карати) и цената му (в долари) в случайна извадка от 64 диаманта. Това е компютърно извлечение от регресионния анализ на данните по метода на най-малките квадрати за използване на размера за прогнозиране на цената:
ПредикторКоефициентSE КоефициентTP
Константа8,0060,760,130,90
Карат2722,34259,9210,470,00
S=132,30R-sq=63,9%
Кое от следните уравнения е подходящо да се използва за анализ по метода на най-малките квадрати за този модел?
Избери един отговор: