If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 2: Нормално разпределение и обработка на експериментални резултати

Изчисляване на уравнението на права по метода на най-малките квадрати

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Един каменоделец-зидар иска да разгледа зависимостта между плътността на камъните, които дяла, и дълбочината, до която абразивната водна струя достига. Данните показват линеен модел, а обобщителните статистически характеристики са показани по-долу:
средна стойностстандартно отклонение
x= плътност на камъка (гсм3)x¯=2,5sx=0,3
y= дълбочина на обработка (мм)y¯=41,7sy=42
r=0,95
Намери уравнението на правата на регресия, получена по метода на най-малките квадрати, за прогнозиране на дълбочината на обработка в зависимост от плътността на камъка.
Закръгли отговорите си до най-близката стотна.
y^=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
+
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
x