If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 2: Нормално разпределение и обработка на експериментални резултати

Изчисляване на уравнението на права по метода на най-малките квадрати

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Един каменоделец-зидар иска да разгледа зависимостта между плътността на камъните, които дяла, и дълбочината, до която абразивната водна струя достига. Данните показват линеен модел, а обобщителните статистически характеристики са показани по-долу:
средна стойностстандартно отклонение
x, equals плътност на камъка left parenthesis, start fraction, start text, г, end text, divided by, start text, с, м, end text, cubed, end fraction, right parenthesisx, with, \bar, on top, equals, 2, comma, 5s, start subscript, x, end subscript, equals, 0, comma, 3
y, equals дълбочина на обработка left parenthesis, start text, м, м, end text, right parenthesisy, with, \bar, on top, equals, 41, comma, 7s, start subscript, y, end subscript, equals, 42
r, equals, minus, 0, comma, 95
Намери уравнението на правата на регресия, получена по метода на най-малките квадрати, за прогнозиране на дълбочината на обработка в зависимост от плътността на камъка.
Закръгли отговорите си до най-близката стотна.
y, with, hat, on top, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
plus
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
x
Заседна ли?
Заседна ли?