If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:34

Нормално разпределение и обработка на експериментални резултати

Видео транскрипция

"Нкечи взела случайна извадка от 10 страни, за да проучи стойността на фертилитета и очакваната продължителност на живота. Тя забелязала силна отрицателна линейна връзка между тези променливи в данните от извадката. Това са компютърни данни от анализ по метода на регресия на най-малките квадрати за използване на степента на фертилитет за прогнозиране на очакваната продължителност на живота. Използвай този модел, за да прогнозираш очакваната продължителност на живота в страна, чиято степен на фертилитет е две бебета на жена." Може да закръглиш отговора си до най-близкия цял брой години." Спри това видео и виж дали можеш да го направиш. Може да трябва да използваш калкулатор. Добре, сега да го направим заедно. Като цяло, тези компютърни данни ни дават много информация, повече, отколкото ни трябва, за да направим прогнозата. Но ни дават данните, които ни трябват, за да знаем уравнението за права на регресия. Общият вид на права на регресия, линейна права на регресия ще е нашето приблзително изчисление и тази малка шапка означава, че приблизително изчисляваме стойността на у, ще е равно на пресечната точка с оста у плюс наклона по стойността на х. В тази ситуация използваме фертилитета, за да прогнозираме очакваната продължителност на живота. Или нека оградя продължителността на живота. Нещото, което опитваме да прогнозираме, е у, очакваната продължителност на живота. И фертилитета е нещото, което използваме, за да прогнозираме това. Това ще е нашето х. Какви са а и b? Компютърните данни ни дават това. Това са тези числа ето тук. Константният ни коефициент тук е а. И наклонът ни ще е -5,97. Можеш да гледаш на това като коефициент на фертилитет. Помни, това тук е фертилитетът. Можеш дори да запишеш, да презапишеш това като очакваната продължителност на живота, изчислената очаквана продължителност на живота. Мога да поставя малка шапка отгоре, за да покажа, че това е изчислената очаквана продължителност на живота. Ще е равно на 89,70 минус 5,97 по ферилитета, по степента на фертилитет. Ще запиша fert. И точка, ето тук. Забележи, това е коефициентът на фертилитета, а това е константният коефициент. Можем да направим това ето тук. И сега можем да използваме това, за да изчислим очакваната продължителност на живота на страна, чиято степен на фертилитет е две бебета на жена. За фертилитета просто поставяш две тук. И после получаваш приблизителната очаквана продължителност на живота. Колко ще е това? Можем да извадим калкулатор. Можем да кажем, 5,97 по 2 е равно на това и после искаме да извадим това от, така че поставяме "-", а после добавяме това към 89,7 и това е равно на... и искаме да закръглим до най-близкия цял брой години, това е приблизително 78 години. Това е приблизително 78 години. И сме готови. И, за да е ясно какво се е случило тук, Нкечи направила регресия на оста х с фертилитета, фертилитета, а на оста у е периода. Това е оста у. Взела 10 точки данни, една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10. Поставила права на регресия, опитала да напасне права на регресия. Видяла отрицателна линейна връзка и после използвала правата на регресия, за да изчисли, ако фертилитетът е, да кажем, две, каква е приблизителната очаквана продължителност на живота. И точно видяхме, че това ще е приблизително 78 години.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".