If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 2: Нормално разпределение и обработка на експериментални резултати

Използване на резултата, получен по метода на най-малките квадрати

Решен пример, в който се използва резултатът, получен по метода на най-малките квадрати.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Нкечи направила случайна извадка от 10 държави, за да проучи плодовитостта и очакваната продължителност на живота. Тя забелязала силна отрицателна линейна връзка между тези променливи в данните от извадката. Това са компютърни данни от регресионен анализ по метода на най-малките квадрати за използване на степента на плодовитост за прогнозиране на очакваната продължителност на живота. Използвай този модел, за да прогнозираш очакваната продължителност на живота в държава, където степента на плодовитост е две бебета на жена." Може да закръглиш отговора си до най-близкия цял брой години." Спри това видео и виж дали можеш да го направиш. Възможно е да ти е нужен калкулатор. Добре, сега да го направим заедно. Като цяло, тези компютърни данни ни дават много информация, повече, отколкото ни трябва, за да направим прогнозата. Но ни дават и данните, които ни трябват, за да определим уравнението на правата на регресия. Общият вид на права на регресия, линейна права на регресия ще е нашето приблизително изчисление и тази малка шапка означава, че приблизително изчисляваме стойността на у, което е равно на ординатата на пресечната точка с оста у плюс наклона на правата по стойността на х. В тази ситуация използваме плодовитостта, за да прогнозираме очакваната продължителност на живота. Ще оградя продължителността на живота. Нещото, което опитваме да прогнозираме, е у, очакваната продължителност на живота. Плодовитостта е нещото, което използваме, за да прогнозираме това. Това ще е нашето х. Колко са а и b? Можем да ги получим от компютърните данни. Това са тези стойности ето тук. Константният ни коефициент тук е а. Наклонът ще е -5,97. Можеш да го разглеждаш като коефициент на плодовитост. Помни, това тук е плодовитостта. Можеш дори да запишеш, да преработиш това като очакваната продължителност на живота, изчислената очаквана продължителност на живота. Мога да поставя шапка отгоре, за да покажа, че това е изчислената очаквана продължителност на живота. Ще е равно на 89,70 минус 5,97 по плодовитостта, по коефициента на плодовитост. Ще запиша fert. (от англ. fertility) Забележи, това е коефициентът на плодовитост, а това е константният коефициент. Можем да направим това ето тук. Можем да използваме това, за да изчислим очакваната продължителност на живота в държава, където коефициентът на плодовитост е две бебета на жена. За плодовитостта просто поставяш две тук. Получаваш приблизителната очаквана продължителност на живота. Колко ще е това? Можем да извадим калкулатор. Можем да кажем, 5,97 по 2 е равно на това и после искаме да извадим това от, така че поставяме "-", а после добавяме това към 89,7 и това е равно на... искаме да закръглим до най-близкия цял брой години, това е приблизително 78 години. И сме готови. За да е ясно какво се е случило тук – Нкечи направила регресия на оста х е плодовитостта, а на оста у е продължителността на живота. Това е оста у. Взела 10 точки данни, една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10. Опитала да напасне права на регресия. Видяла отрицателна линейна връзка и после използвала правата на регресия, за да изчисли, ако плодовитостта е – да кажем, че тук това е две – каква е приблизителната очаквана продължителност на живота. Видяхме, че тя е приблизително 78 години.